Skip til primært indhold

Staten sender Syddanmark i glemmebogen

Når staten lufter sine tanker om Danmarks udvikling, er der slet ikke tænkt på Syddanmark.

Sådan lyder kritikken fra regionsrådet i Region Syddanmark, der har vedtaget et høringssvar til regeringens forslag til Landsplanredegørelse 2009.

I forslaget er hovedstaden og Østjylland udpeget som landets eneste vækstcentre og det afspejler slet ikke de visioner, som Region Syddanmark og regionens 22 kommuner er blevet enige om at arbejde efter.

Den største forskel ligger ifølge regionsrådsformand Carl Holst (V) i, at forslaget ikke tager stilling til de udfordringer, som Syddanmark står overfor.

”Jeg håber ikke, at jeg fornærmer nogen ved at sige, at der er plads til forbedringer i regeringens forslag. Man kan næsten få den tanke, at Region Syddanmark er blevet helt glemt”, siger Carl Holst.

Ikke tilfredsstillende

Landsplanredegørelsen deler landet op i byregioner og yderområder, og fokuserer for ensidigt på Øresundsregionen og Århus og omegn. De to områder er også vigtige for udviklingen i Danmark og for Syddanmark. Men ifølge Carl Holst forholder redegørelsen sig ikke til mulighederne for udvikling i yderområderne og de andre byregioner.

”Fra regionalt perspektiv er der behov for politiske initiativer og bevidste handlinger, der dæmmer op for den skæve befolkningsudvikling, hvis Danmark fortsat skal udvikle sig i balance. Det simpelthen ikke tilfredsstillende”, siger han.

Regeringens forslag afspejler kun i meget begrænset omfang den regionale udviklingsplan for Region Syddanmark. Det finder regionsrådet bemærkelsesværdigt i betragtning af, at planen er en strategisk plan for udviklingen i Syddanmark, som er udarbejdet i samarbejde med de syddanske kommuner og som rummer et fælles billede af de overordnede udviklingstræk for regionen.

”Det er en skam, fordi vores udviklingsplan netop er en strategisk plan, der peger på den udvikling, vi ønsker i Region Syddanmark”, siger han.

Hvor er grænsesamarbejdet

Grænsesamarbejdet udgør med regeringens øjne kun en meget lille parentes inden for problemstillingen om landdistrikterne. Dagsordenen for det regionale dansk-tyske samarbejde er fælles vækst. Det samarbejde har aldrig været mere omfattende og intensivt end nu.

”Samarbejdet over landegrænsen er et vigtigt tema i Syddanmark og vi synes, at landsplanredegørelsens omtale er udtryk for mangel på erkendelse af den regionale og internationale virkelighed”, siger Karsten Uno Petersen (S).

”Det samme ser vi også på trafikområdet. I redegørelsen mangler en bevidsthed om at den erhvervsmæssige udvikling i Vestdanmark, herunder turismen. Det er vigtigt at baneforbindelsen over landegrænsen mod Nordtyskland bliver styrket, så vi kan sikre den fortsatte udvikling. Det er også vigtigt at nævne øst-vest-forbindelsen og Esbjerg havn, som er Danmarks port mod vest”, siger han.

Fakta om landsplanredegørelsen

Det er staten, der i en landsplanredegørelse afstikker de overordnede retningslinjer for den fysiske planlægning. Miljøministeren skal i hver valgperiode fremlægge en ny landsplanredegørelse. Gennem planloven kan miljøministeren gøre indsigelse mod en kommuneplan, der strider mod nationale og regionale interesser.

APPFWU02V