Skip til primært indhold

Robotlegepladser øger kontakten

Tre hypermoderne legepladser bygget med robotteknologi skal binde Region Syddanmark tættere sammen og flytte den computerbaserede leg uden for husmurene.

RoboDays er tovholder på det regionalt støttede projekt, som i første omgang går ud på at bygge robotlegepladser i Vejle, Esbjerg og Odense.

Leg og underholdning foran computeren behøver ikke kun foregå inden for hjemmets fire vægge. Robotic Art Experience er navnet på et nyt RoboDays-projekt, der flytter den virtuelle verden ud i det fri og kombinerer udendørs leg med robotteknologi.

Ideen er at bygge tre interaktive og højteknologiske legepladser i henholdsvis Vejle, Esbjerg og Odense. Legepladserne bliver udstyret med intelligente legeredskaber, som giver brugere i alle aldre mulighed for at kommunikere med hinanden på tværs af bygrænserne. På den måde vil legepladserne aktivere børn og voksne gennem fysisk leg og bevægelse, men også være med til at danne nye relationer mellem byer og borgere i Region Syddanmark.

Skal styrke udvikling og innovation

-Robotic Art Experience skal styrke udvikling og innovation i Region Syddanmark ved at bringe kultur- og erhvervslivet tættere på hinanden. Legepladserne skal stå som kulturelle pejlemærker og være med til at markere Region Syddanmark som en fremsynet og eksperimenterende region, der er first mover inden for teknologi, forklarer Majken Kramer Overgaard fra RoboDays, som leder projektet.

Region Syddanmark støtter projektet, som RoboDays har udviklet i samarbejde med Tonespace, et musikalsk eksperimentarium ved Vestjysk Musikkonservatorium, virksomheden PlayAlive A/S og Center for Kunst og Videnskab på Syddansk Universitet. Projektpartnerne er tilknyttet de byer, som projektet kører i, og partnerne har tidligere arbejdet sammen med RoboDays i forbindelse med RoboDays robotfestival 2009.

Leg med kunsten

Robotic Art Experience er en videreudvikling af et indsatsområde, som RoboDays påbegyndte allerede i 2008. Formålet er at vise det kreative potentiale, der opstår, når samtidskunst, leg og robotteknologi fusionerer.

Derfor vil to lokale billedkunstnere og en lydkunstner, Hans Sydow, få til opgave at skabe tre unikke kunstinstallationer, som skal supplere legepladserne i hver af de tre byer. På den måde kan legepladserne i sig selv ses som kunstværker, hvor der er arbejdet med at skabe sammenhæng mellem design, udtryk og funktion. Legen bliver en del af kunsten og kunsten en del af legen.

Legepladserne forventes at stå færdige til efteråret 2010. Derefter vil projektpartnerne lave en udviklingsplan for, om der eventuelt skal bygges flere i Region Syddanmark.

Robotic Art Experience er et projekt under RoboDays, der blandt andet også arrangerer robotfestivalen i Odense. 

Region Syddanmarks Kulturpulje har givet 870.000 kr. til projektet.

APPFWU01V