Skip til primært indhold

Region Syddanmark skyder rådgiver-konkurrence for nyt OUH i gang

Regionsrådet har i dag vedtaget, at en totalrådgiver for det ny universitetshospital i Odense skal findes på baggrund af en projektkonkurrence. Dermed er startskuddet givet for et EU-udbud, der afsluttes med et regionspolitisk ja til en totalrådgiver i foråret 2011.

Region Syddanmark står som ordregiver for konkurrencen i samarbejde med Universitets- og Bygningsstyrelsen for Syddansk Universitet. Projektet skal udover at tegne et nyt og fremtidssikret universitetshospital også omfatte en plan for et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet samt fællesfaciliteter for de to videnstunge institutioner.

Proces af tre faser

”Det er et utroligt spændende projekt, hvor de bydende parter skal komme op med noget, der både er kreativt og funktionelt. De bydende rådgivere skal med andre ord komme med et konkret bud på, hvordan det nye universitetshospital skal fungere i praksis”, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Selve projektkonkurrencen består af tre faser.

Første fase trin består i at udvælge og godkende fem til seks firmaer eller konsortier. De virksomheder, der er interesserede i at deltage i konkurrencen, skal opfylde en række tekniske, faglige og økonomisk krav.

I anden fase udpeges en til tre vindere af en bedømmelseskomité.

I tredje fase udformes de egentlige tilbud. Her vil konkurrenceforslagene blive viderebearbejdet, så de optimeres i forhold til målsætningerne for det nye sygehusbyggeri. På den baggrund afgøres det, hvem der bliver totalrådgiver.

CO2-neutralt og fremtidssikret byggeri

”I konkurrencen vil der blive lagt vægt på løsningen af den samlede opgave vurderet ud fra arkitektur, funktionalitet og teknik – og ikke mindst sammenbygningen med Syddansk Universitet”, siger Carl Holst.

Han ser frem til, at samarbejdet mellem Nyt OUH og universitetet også kan brede sig til planlægnings- og byggefasen.

”Et overordnet tema bliver bæredygtighed. Vi vil bede de deltagende firmaer tænke kreativt og nyt i forhold til ambitionen om at det nye hospital skal være et CO2-neutralt hospital”, siger Carl Holst.

Derudover vil kriterierne i konkurrencen omhandle økonomien for byggeriet. Det vil sige udgifter i forhold til anlæg, drift og vedligeholdelse. Og endelig vægtes en fremtidssikring af det nye byggeri højt.

”For at skabe et robust byggeri, der også er moderne om 25 år, er det vigtigt at rum og enheder konstrueres ud fra nogle principper, så alle rum har mange anvendelsesmuligheder”, siger Poul-Erik Svendsen (S), formand for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet.

”Et andet vigtigt parameter i fremtidssikringen er muligheden for at udvide hospitalet. Der bliver helt sikkert behov for udvidelser”.

Fakta om projekt-konkurrencen:

26. oktober 2009 annoncerer regionen efter rådgiverteams, som ønsker at blive prækvalificeret i projektkonkurrencen.

I marts-april 2010 afgøres det hvilke rådgiverteams, der skal arbejdes videre med.

I juni 2010 udskriver regionsrådet projektkonkurrencen.

I marts-april 2011 afgøres det, hvem der bliver totalrådgiver på byggeriet.

Konsortier, der deltager i projekt-konkurrencens første fase, får et vederlag på 1,5 mio. kr. Dem, der går videre til anden fase modtager 250.000 kr. oveni.

Bedømmelseskomitéen, der skal vurdere konsortierne, består af styregruppen for Nyt OUH, suppleret med rektor for Syddansk Universitet og en repræsentant fra Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Bedømmelseskomitéen suppleres med fagdommere udpeget efter indstilling fra Akademisk Arkitektforening og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. I alt ni personer.

Styregruppen for Nyt OUH består af den overordnede direktør for henholdsvis sundhedsområdet og psykiatrien i Region Syddanmark samt den administrerende sygehusdirektør for OUH og sygehusdirektør for Psykiatrien i Region Syddanmark.

Fakta om byggeriet:

Det nye universitetshospital i Odense skal være bæredygtigt og CO2-neutralt og skal bygges tæt på motorvejen og Syddansk Universitet.

Det skal stå klart om ti år og bliver 212.000 kvadratmeter stort.

Det forventes at komme til at koste 6,3 milliarder kr.

I 2020 forventes det at rumme 822 senge og have 77.675 sygehusudskrivninger samt 54.751 skadestuebesøg. 

De gamle hospitalsbygninger vil blive sat til salg af regionen.

APPFWU02V