Skip til primært indhold

Kystbyer helt i top

Nærhed til kyst og strand er topscorere når man spørger regionens borgere hvad de prioriterer højt ved valg af bolig. Hele 61 % af deltagerne i Region Syddanmarks borgerpanel nævner, at nærhed til grønne områder, skov, natur og strand, er det der vejer tungest når det drejer sig om at bo godt – og det afspejler sig i huspriserne.

Det er derfor også helt overvejende de kystnære byer som i Regions Syddanmarks delrapport om byernes omgivelser vurderes at have de mest attraktive omgivelser.

Vejle topper listen, men Svendborg, Nyborg, Faaborg og Aabenraa følger Vejle til dørs.

Men alle byer er ikke så heldige at ligge ved kysten, og analysen viser tydeligt, at nogle af de byer, der ikke ligger nær kyst og strand, har en udfordring i forhold de kystnære nabobyer.

Delrapporten viser dog også at andre kvaliteter kan give en by gode og attraktive omgivelser. Det gælder for eksempel Ribe, Grindsted og ikke mindst Varde, der blander sig mellem kystbyerne.

Eksempelvis er Varde med helt fremme på alle parametre, undtagen adgangen til kyst og strand. Der scorer Varde, naturligt nok, et rundt nul.

Delrapporten er en del af Region Syddanmarks Byanalyse 2009, der viser hvor attraktive regionens byer er.

Der er mange flere interessante tal i analysen der kan læses på Region Syddanmarks hjemmeside, via dette link.

Fakta:

En ny række analyser fra Region Syddanmark, delrapporter fra Byanalyse 2009, vurderer regionens byer inden for emner som eksempelvis byliv, livsstile, bymiljø og byernes omgivelser.

Analyserne bliver lavet for at vise byernes potentiale for bosætning.

APPFWU01V