Skip til primært indhold

Kick-Off Konference om Lindøs fremtid

På konferencen vil der først og fremmest være bud på og dialog om, hvordan der skabes en stærk indsats for Lindø. Indsatsen skal formindske virkningerne af Lindøværftes lukning og sikre bæredygtige, fremtidige arbejdspladser.

Konferencen er samtidig tænkt som en inspirationsdag med eksterne oplægsholdere: Fra jægersoldaten, der fortæller om konsekvenserne af omstilling på det personlige plan, til erhvervsmanden, der løfter Lindø-problematikken op i et globalt perspektiv.

Konferencen afsluttes med paneldebat, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til den fremtidige indsats.

- Det er vigtigt for mig, at vi løbende informerer og engagerer borgerne i arbejdet med at sikre holdbar fremtid efter værftets lukning. Håbet er, at borgerne får medejerskab til indsatsen, og vi at som politikere samtidigt kan drage stor nytte af de mange gode idéer og initiativer, som vi ved, gror i lokalområdet, fortæller Kertemindes borgmester Palle Hansborg-Sørensen (A)

- Den fremtidige erhvervsudvikling på Lindø er meget væsentlig for Odense Kommunes borgere. Der er brug for alle gode kræfter, hvis vi skal lykkes med at skabe et nyt og vitalt erhvervsliv. Kick-Off Konferencen og de efterfølgende initiativer vil være med til at skabe kraft og fremdrift i den fælles indsats for at skabe et stærkt fynsk erhvervsliv, siger Odenses borgmester Jan Boye (C)

- Et af målene med Kick-Off Konferencen og den videre proces er at sikre, at alle gode idéer bliver omsat til konkrete og målrettede indsatser. Samtidig skal konferencen også bruges som en anledning til at skabe en optimistisk tro på, at vi i fællesskab kan løfte opgaven, understreger regionsrådformand Carl Holst (V).

Idéerne, som kommer frem på Kick-Off Konferencen, samles og bearbejdes af det nedsatte Lindø-sekretariat. Både nye idéer og forbedringsforslag til allerede eksisterende initiativer bliver en del af det grundlag, som sekretariatet arbejder videre med.

Resultaterne af Kick-Off Konferencen vil også være med til at bestemme, hvilke initiativer der fremover laves for medarbejdere, interesseorganisationer og borgere. 

Kick-Off Konference afholdes den 21. oktober, kl. 18.30-21.00, på Lindø Odense Staalskibsværft A/S, Lindøalleen 150, 5330 Munkebo.

Program for Kick-Off Konference:

Kl. 18.30 Velkomst og præsentation af aftenens program
Kl. 18.35 Situation og værftets indsats
Kl. 18.45 Præsentation af myndighedernes indsats
Kl. 18.50 Oplæg om globalt perspektiv, det lokale arbejdsmarked og erfaring med omstilling
Kl. 19.10 Derfor! Jægersoldat om omstilling
Pause kl. 19.35
Kl. 19.50 Paneldebat: Vækst og beskæftigelse i Kerteminde og Odense Kommune
Kl. 20.50 Opsummering af dagen og spørgsmål

APPFWU02V