Skip til primært indhold

Indvielse af Trindvold

Fredag 30. oktober 2009 er der officiel indvielse af nye boliger for borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i Nr. Bjert ved Kolding.

Nybyggeriet huser 32 lejligheder med tilhørende fællesarealer og aktivitetstilbud.

Programmet er følgende:

Der vil være velkomst og tale ved forstander Carsten H. Lund. Herefter vil regionsrådsformand Carl Holst (V) få ordet og klippe snoren. Der vil være mulighed for at høre en pårørende blandt andet fortælle om, hvilken indflydelse de nye omgivelser har haft for beboerne.
Derefter vil formand for udvalget vedr. socialområdets boliger, Bente Gertz Hansen (S), sige et par ord. Til slut vil der være mulighed for at komme rundt i de enkelte huse og besøge en beboer i hans eller hendes lejlighed. 

Indvielsen finder sted fredag den 30. oktober 2009 fra kl. 10.30-13.00. Adressen er Rytterskolevej 15 i Nr. Bjert ved Kolding.

Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta

Baggrunden for byggeriet af de nye lejligheder i Nr. Bjert var, at de daværende værelser på 12-14 kvm uden eget bad og toilet ikke var tidssvarende.
Trindvold lå oprindeligt på Postens Vej i Brejning ved Vejle, men det tidligere Vejle Amt besluttede, at Trindvold skulle deles op i to selvstændige tilbud i henholdsvis Hedensted og Nr. Bjert ved Kolding.
De pågældende borgere i Hedensted flyttede ind i deres nye boliger i januar 2008.
De 32 borgere i Nr. Bjert flyttede ind i de nye boliger i juli måned i år.
Byggeriet i Nr. Bjert er i alt på 3061 kvm, fordelt på 2258 kvm bolig, 339 kvm serviceareal og 465 kvm beskæftigelsesareal. 

APPFWU02V