Skip til primært indhold

Første spadestik til nye parkeringspladser ved Esbjerg Sygehus

Region Syddanmark og Esbjerg Kommune samarbejder om at forbedre parkeringsforholdene omkring Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Det første spadestik til infrastrukturdelen tages den 2. november 2009 af regionsrådsformand Carl Holst og borgmester i Esbjerg Kommune Johnny Søtrup. Dermed tages der hul på arbejdet med at opfylde et langvarigt ønske fra begge parter om at etablere et større antal parkeringspladser for de ansatte ved Sydvestjysk Sygehus.

Esbjerg Kommune har sørget for byggegrunden og vil sikre at infrastrukturen i området tilpasses de kommende parkeringsfaciliteter. Det omfatter bl.a. en ny adgangsvej fra Nørrebrogade med en bro over Vardebanen til Remisegrunden. For at sikre, at togene fortsat vil kunne passere under den nye bro, vil togskinnerne blive sænket over en længere strækning.

- Vi løser et mangeårigt problem, der har været omkring Sygehuset. Både patienter, ansatte og naboer har oplevet generne ved manglen på egnede parkeringsfaciliteter. Når faciliteterne står klar i 2010 vil det løfte området, fortæller Johnny Søtrup.

Det vil være Sygehusets ansatte, som skal benytte de nye parkeringsfaciliteter, mens parkeringen helt tæt ved Sygehuset vil være forbeholdt patienter. På den måde forsvinder de gener, naboerne har oplevet med parkering i gaderne.

- Jeg er glad for, at vi kan skabe ro i området. Det har ikke været tilfredsstillende for hverken patienter, medarbejdere eller beboere at køre rundt i de omkringliggende gader og lede efter en plads til bilen, siger regionsrådsformand Carl Holst og udtrykker samtidig stor tilfredshed med det samarbejde, der har været mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark i sagen.

Regionen ønsker at opføre et parkeringshus med ca. 450 P-pladser. Før Esbjerg Kommune kan give tilladelse til et sådant P-hus, skal der vedtages en lokalplan for området. Lokalplanen er på vej i høring.

Region Syddanmark og Esbjerg Kommune vil prioritere en fremtidssikret løsning. Dermed vil en evt. fremtidig udvikling af Sygehuset ikke støde på en fysisk forhindring i form af parkeringsfaciliteter alt for tæt på. Parkeringsfaciliteterne indgår i de planer, som byrådet i Esbjerg Kommune arbejder med for det tidligere remiseområde. Udover at forbedre parkeringsfaciliteterne vil der blive etableret et offentligt grønt område, som udformes som en remise-park.

Journalister og fotografer er velkomne til at overvære, når det første spadestik tages. Begivenheden markeres med taler af regionsrådsformand Carl Holst (Region Syddanmark), borgmester Johnny Søtrup (Esbjerg Kommune), formand for Sundhedsudvalget Poul Erik Svendsen (Region Syddanmark), formand for Teknisk udvalg Jørgen Elsted Hansen (Esbjerg Kommune) samt et fælles spadestik.

Spadestikket tages den 2. november 2009 kl. 11.30 på Remiseområdet ved vandtårnet.

APPFWU02V