Skip til primært indhold

En glædens dag på Als

Over 120 besøgende mødte op til indvielsen af en ny lokal PsykInfo i Augustenborg på Almenpsykiatrisk Afdeling den 19. oktober. Dagen blev markeret med taler og koncert med guitaristen Kaare Norge.

Her er der nu indrettet et lille cafemiljø med bibliotek og en pc til fri afbenyttelse. Det betyder, at patienter og pårørende i ro og mag kan søge viden om psykiske lidelser og behandlingsmetoder, og man kan finde information om arrangementer og undervisningstilbud vedrørende psykiatri.

PsykInfoen er åben for alle patienter og pårørende, uanset om man er tilknyttet almenpsykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien eller ældrepsykiatrien.

Formand for regionsrådet, Carl Holst (V), holdt åbningstalen. Han understregede, at der er tale om ”en glædens dag”, fordi regionsrådets beslutning om at udbrede PsykInfo til hele regionen nu er tæt på at være fuldført:

- Udbredelsen af PsykInfo betyder, at vi får samlet viden om psykiatri, og vi får gjort den lettilgængelig. Selvom over 500.000 danskere lider af en psykisk lidelse, så oplever jeg, at der stadig er usikkerhed, fordomme, tabuer og ubehag, når snakken falder på psykiske lidelser.

Der er en stigende erkendelse af, at patientens pårørende og netværk er en stor ressource i behandlingen, men det kræver viden. Derfor er PsykInfo så vigtig, understregede Carl Holst.

Og han fortsatte:

- Som regionsrådsmedlemmer får vi af og til skudt i skoene, at vi ikke ved noget om psykiatri. Til det vil jeg gerne sige en ting. Også regionsrådsmedlemmer kender nogen med en psykisk lidelse.

PsykInfo som samlingspunkt

Vigtigheden af viden i forhold til at nedbryde myter og tabuer var et gennemgående tema blandt talerne.

Ledende overlæge Matilde Lajer fra Almenpsykiatrisk Afdeling konstaterede, at det går den rigtige vej, men at der stadig er brug for mere viden:

- Information om sygdommene og behandlingen, om det at være pårørende, og hvordan man kan have et godt liv på trods af en psykisk lidelse er heldigvis kommet til at fylde mere. Vi håber, at PsykInfo i Augustenborg kan blive et samlingspunkt og en vækstmulighed for viden om psykiatri, så vi kan tage de næste vigtige skridt i afstigmatiseringen af psykisk lidelse og i nedbrydningen af uvidenhed.

Sublimt guitarspil i Havesalen

Åbningsarrangementet blev afsluttet med en times koncert med den klassiske guitarist Kaare Norge i Havesalen på Augustenborg Slot.

Koncerten var doneret for at gøre opmærksom på Psykiatrifondens Landsindsats mod Angst, og Kaare Norge leverede en lang række eksempler på sit enorme talent. Repertoiret spændte fra Mozart over spansk tango til Eric Clapton, og der blev lyttet næsten andægtigt i den smukke havesal.

Sjældent har et bragende bifald været så velfortjent.

Fakta om PsykInfo

Psykiatrisk Informationscenter – i daglig tale PsykInfo – formidler viden om psykiske lidelser. PsykInfo er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark.

Med regionsrådets vedtagelse af psykiatriplanen i december 2007 blev det besluttet at udbrede PsykInfo til hele regionen.

Foruden den oprindelige PsykInfo i Vejle er der nu lokale PsykInfoer på de psykiatriske afdelinger i Augustenborg, Odense, Svendborg, Middelfart, Haderslev og Esbjerg-Ribe.

Det er planen, at der inden årets udgang også er etableret lokale PsykInfoer i Kolding og Vejle. Dermed vil der være lokale PsykInfoer på samtlige almenpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

De lokale PsykInfoer samarbejder med PsykInfo i Vejle om f.eks undervisningstilbud og arrangementer vedrørende psykiatri.

Læs mere på www.psykinfo.regionsyddanmark.dk 

APPFWU01V