Skip til primært indhold

Vækstforum booster syddansk eksport af energiteknologi

14 virksomheder og offentlige institutioner er gået sammen i projektet Danish Energy Performance, der skal udvikle fælles energiløsninger til gavn for eksportmarkedet. Syddansk Vækstforum støtter projektet med 4,9 mio. kr.

- Mekatronik-virksomhederne i Region Syddanmark har et kæmpe vækstpotentiale. De kan vokse i takt med, at den globale efterspørgsel på grøn energiteknologi bare bliver større og større. Det er blandt andet derfor, at Syddansk Vækstforum vælger at støtte samarbejdet i mekatronik-branchen, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum.

Når der bygges spildevandsanlæg i Kina leder bygherren ikke kun efter en energivenlig pumpe, der kan udfylde en rolle. Det der efterspørges, er totalløsninger, der indeholder alt hvad et spildevandsanlæg skal kunne, og alle delene skal være energivenlige.

Udfordringen for danske leverandører af enkeltkomponenter som eksempelvis pumper, ventiler, brændselsceller, solceller, køleteknik osv. er derfor at kunne indtage nye eksportmarkeder via fælles totalløsninger, hvor også finansiering af projekterne indgår.

- Projektet går groft sagt ud på at fjerne de største barrierer, der eksisterer for at øge den danske eksport af energiteknologi. Men med den knowhow, der eksisterer i Syddanmark og resten af landet, er det oplagt at udvikle mere attraktive energi- og finansieringsløsninger til eksportmarkedet. Og når kunderne vil have samlede løsninger, må vi gå efter at kunne levere dem i fællesskab, siger Carsten Møller, Dansk Miljø Eksport Fonden. 

I den syddanske region findes der en koncentration af såkaldte mekatronik-virksomheder, som producerer elektroniske og mekaniske komponenter til forskellige energiformål. Disse virksomheder er meget afhængige af deres eksportindtægter, hvilket har været tydeligt gennem den nuværende globale økonomiske krise, hvor mekatronik-branchen har været hårdt ramt.

APPFWU01V