Skip til primært indhold

Syddanske teenageres bevægelser skal følges

Fysisk Inaktive unge eller børn har øget sandsynlighed for at blive overvægtige som voksne. Kan man fremme fysisk aktivitet allerede i en ung alder, så bliver det nemmere at holde fedtet fra kroppen senere i livet. Men hvad skal der til, for at gøre de unge mere fysisk aktive?

Det skal et enestående forskningsprojekt i Syddanmark nu undersøge. Skolebørn fra fem kommuner i Region Syddanmark deltager i projektet.

Færre teenagere dyrker sport. Færre cykler i skole. Til gengæld har flere teenagere indendørs interesser, hvor de ikke bevæger sig. Fysisk inaktivitet er i dag en af de største trusler mod folkesundheden.

Region Syddanmark har i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, TrygFondens Forebyggelsescenter ved Syddansk Universitet og de fem kommuner Varde, Esbjerg, Sønderborg, Nordfyn og Vejle indledt forskningsprojektet: ”Space – Rum til fysisk aktivitet”. I hver kommune er der valgt skoler der skal deltage i projektet.

Ny hverdag for skoleeleverne

Projektet er målrettet unge i alderen 11 – 15 år, og på de udvalgte skoler vil børnene opleve, at tingene forandrer sig omkring dem. Det kan for eksempel være områder ved skolerne eller de nærliggende boligområder, der bliver ændret, så de er bedre egnet til sport og fysisk aktivitet. Det kan også være skoleveje, der bliver ændret, så de appellerer mere til cykling.

Projektet omfatter i alt fire indsatsområder:

1)Aktiv transport

2)skolens udeområder

3)playspots (områder til sport og leg)

4)De lokale idrætsforeninger

I 2010 og 2012 (før og efter ændringerne) vil eleverne blive målt med diverse fysiske tests. For eksempel skal eleverne gennemgå løbetest og styrketest og i en uge bære et såkaldt accelerometer, der kan måle, hvor meget de bevæger sig. Undersøgelserne gør det muligt at se hvilke tiltag, der gør de unge mere fysisk aktive.

Forskning til forebyggelse

Forskningsprojektet er enestående i international målestok. Det er det første af sin art i Danmark og vil i alt omfatte omkring 1.400 børn.

Resultaterne vil gøre det muligt at dokumentere omgivelsernes betydning for børn og unges sundhed. Resultaterne bliver på den måde direkte anvendelige, når kommunerne i fremtiden skal prioritere og beslutte, hvordan man skal forebygge sygdomme og hjælpe borgerne til et sundt liv.

FAKTA

Forskningsprojektet ”Space – Rum til fysisk aktivitet” løber fra 2009 – 2013 og er støttet med ca. 15 millioner kroner fra Trygfonden i forbindelse med etablering af TrygFondens Forebyggelsescenter ved Syddansk Universitet.

De deltagende skoler er:
Esbjerg Kommune:      Tjæreborg Skole og Gørding Skole
Nordfyns Kommune:    Otterup Skole
Sønderborg Kommune: Gråsten Skole
Varde Kommune:         Lykkesgårdskolen og Sct. Jacobi Skole
Vejle Kommune:          Englyst Skole

APPFWU02V