Skip til primært indhold

Støtte til kulturprojekt i Ribe

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop valgt at støtte et kulturprojekt, der blandt andet skal højne børns forståelse og interesse for historie.

Projektet ”Ribes grundlæggelse…som kalkmaleri og billedfrise” går ud på, at der skal laves et kalkmaleri i Ribe Vikingecenter. Kalkmaleriet skildrer grundlæggelsen af Danmarks ældste by, Ribe.

Projektet støttes med 345.000 kr. og uddeles fra Region Syddanmarks kulturpulje: Regionale fyrtårne og mindre projekter, som har fokus på nytænkende og grænseoverskridende kulturprojekter.

Kultur som trækplaster

- Regionsrådet bidrager til at støtte kulturlivet i Region Syddanmark. Blandt andet fordi kunst og kultur er med til at sætte vores region på danmarkskortet. Et rigt og varieret kulturliv er også vigtigt når vi skal tiltrække tilflyttere, turister, investeringer og arbejdskraft, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Fortiden gøres levende

Kalkmaleriet i Ribe Vikingecenter skal pryde væggene på et af husene, nemlig det nykonstruerede byhus, Tinghuset fra år 825.

Sideløbende med at maleriet bliver lavet, vil der være aktiviteter for børn, der kan komme og høre historiefortællinger og selv være med til at genskabe historien med pensler, farver og med ler.

Skub i oplevelsesturismen

- Oplevelsesprojektet er ikke kun for Ribes befolkning, men for skoler og børnefamilier i hele regionen. Projektet er med til at understrege, at egnen er et godt sted at bo og leve i, og det kan være med til at sætte yderligere skub i kulturen og turismen, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for det særlige udvalg omkring den regionale udviklingsplan.  

Ud til skoler og familier i hele regionen

Projektet, der skal være med til at styrke børns historieopfattelse – i dette tilfælde vikingetiden – løber fra januar til oktober 2010. Skoler i hele regionen vil blive orienteret om aktiviteterne og der etableres et samarbejde med Syddansk Turisme og Alt om Syddanmark.

Fakta

Region Syddanmarks Kulturpulje: Regionale fyrtårne og mindre projekter har til mål at støtte projekter, der overskrider faglige, mentale eller geografiske grænser. Samtidig vil Region Syddanmark have fokus på landdistrikterne, på samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv, på mødet med andre kulturer og på det særlige kulturmøde i grænselandet.

Puljen har i 2009 haft et budget på godt 9 mio. kr. Der kan søges tre gange om året – i februar, juni og oktober måned.

www.ribevikingecenter.dk 

APPFWU01V