Skip til primært indhold

Pris for rehabiliteringsplan

Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune vundet en 2. præmie for besvarelse af en prisopgave om det optimale sammenhængende rehabiliteringsforløb. Opgaven har taget afsæt i patienter, der har erhvervet hjerneskade, såkaldte senhjerneskadede.

Det er Sygekassernes Helsefond, der har givet prisen på de 25.000 kr.

Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune vundet en pris for en rehabiliteringsplan. Prisen på de 25.000 kr. blev overrakt i forbindelse med den  anden danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand  mandag 9. november 2009. Fra venstre ses: Birgitte Ebbe  Mathiesen, Camille Larsson, begge Region Syddanmark, Jørgen  Pontoppidan, formand for Helsefonden, samt Jan Jensen og  Asger Kudahl, begge fra Odense Kommune.

Region Syddanmark har sammen med Odense Kommune vundet en pris for en rehabiliteringsplan. Prisen på de 25.000 kr. blev overrakt i forbindelse med den anden danske rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand mandag 9. november 2009. Fra venstre ses: Birgitte Ebbe Mathiesen, Camille Larsson, begge Region Syddanmark, Jørgen Pontoppidan, formand for Helsefonden, samt Jan Jensen og Asger Kudahl, begge fra Odense Kommune.

Hvad er rehabilitering?

Rehabilitering er et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. Rehabilitering kan ses som en samlebetegnelse for en række ydelser fra forskellige sektorer og lovgivninger, som skal støtte borgeren/patienten med nedsat funktionsevne - det kan være fysisk, psykisk eller socialt - til at få et godt liv.

Fokus på sammenhæng

Den vindende opgave har fokus på, at der i samarbejdet med patienten og eventuelle pårørende skabes sammenhæng i hele forløbet i form af kommunikation, kontinuitet og koordination.

Komiteen har i sin indstilling lagt vægt på, at forfatterne har arbejdet med tværsektorielle udfordringer og bidraget med en praktisk drejebog, der har fokus på udvikling af rehabiliteringsplaner. Drejebogen beskriver bl.a. vigtigheden af, at de forskellige sektorer bruger et fælles sprog og fælles betegnelser og den kommer med konkrete forslag til, hvordan den elektroniske kommunikation mellem sektorer og aktører kan understøttes.

Afsæt i en drejebog

- Vi har lavet en pjece, en form for drejebog, der beskriver det ideelle forløb. Vores bud er udarbejdelse af rehabiliteringsplaner, der skal sikre kommunikation, koordination og kontinuitet i de ydelser, vi tilbyder. Drejebogen er opbygget i forløbsfaser, hvor det sundhedsfaglige aspekt, det strukturelle element og IT understøttelsen bliver beskrevet, fortæller konsulent Camille Larsson, afdelingen for Kommunesamarbejde i Region Syddanmark. Hun har stået i spidsen for den prisvindende opgave. 

Gruppen har arbejdet på tværs af sektorer og på tværs af faglige grænser, hvilket har været en stor styrke.

De har taget afsæt i senhjerneskadede patienter, men modellen kan med mindre justeringer også anvendes på andre patientgrupper.

Planer om pilotprojekt

Drejebogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Odense Kommune, afdelingen for kommunesamarbejde i Region Syddanmark, Vejle, Rehabiliteringsafdelingen og Odense Universitets Hospital. Gruppen har planer om at arbejde videre med ideen, og håber på at kunne få søsat et pilotprojekt, der kan afprøve og udvikle ideen med rehabiliteringsplanerne.

Prisen på 25.000 kr. blev overrakt i forbindelse med den anden danske rehabiliteringskonference: Snitflader i rehabilitering: Sammenhæng som mulighed eller illusion på Hotel Nyborg Strand mandag 9. november 2009.

1. præmien gik til...

1. præmien på 50.000 kr. gik til ledende neuropsykolog Hysse Birgitte Forchhammer, Glostrup Hospital, for opgaven: Optimering af rehabiliteringsforløb for apopleksipatienter.

Læs mere på Helsefondens hjemmeside www.helsefonden.dk 

APPFWU01V