Skip til primært indhold

Præsident besøger Kærgård Plantage

Sammen med præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening besøger regionsrådsformanden Kærgård Plantage torsdag 5. november kl. 10.30.

Baggrunden er at præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, tilbage i august kritiserede regionens oprydning af Kærgård Plantage. Ella Maria Biscchop-Larsen mener, at oprydningen burde have været mere omfattende fra starten af.

Derfor har regionsrådsformand Carl Holst (V) inviteret hende på en rundvisning i plantagen, så hun med egne øjne kan se den oprydning, som Region Syddanmark er i gang med.

Fælles transport til gruberne

Mødet starter på den offentlige p-plads ved Kærgårdvej, hvor der er fælles bustransport ud til en rundvisning af grube 1 og 2, hvor regionen netop har afsluttet en opgravning af forurenet jord. Her fortæller geolog Jørgen Fjeldsø fra Region Syddanmark om arbejdet og om de forberedelser, som regionen er i gang med til oprensning af grundvandet under gruberne.

Derefter er der trekvarters rundvisning i plantagen og til sidst er der fælles opsamling og udveksling af synspunkter med Danmarks Naturfredningsforening.

Mødet starter kl. 10.30 og varer indtil 13.00. Mødestedet er den offentlige P-plads ved Kærgårdvej. Nærmeste adresse er Kærgårdvej 10, 6840 Varde. Det ligger 200 meter for mødestedet. Husk varmt tøj og fodtøj.

Fakta om forureningen

Forureningen i Kærgård Plantage i Kærgård Plantage er knyttet til seks gruber, hvor det daværende Grindstedværket deponerede forurenet spildevand fra 1956 til 1973. Spildevandet, som stammede fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler, blev kørt til området i lastbiler og hældt i gruberne.

Området er i dag så forurenet, at det ikke er tilladt at opholde sig der eller bade i vandet ud for plantagen. I 2007 gik Miljøministeriet og Region Syddanmark i gang med at rense området.

Der er indtil videre gravet 4000 ton jord op, og der er fjernet godt 200 ton giftige kemikalier. Region Syddanmark går nu i gang med at rense grundvandet under de oprensede gruber, man forventer, at en effektiv metode vil være klar i begyndelsen af 2011. Der er afsat 50 millioner kr. til den samlede oprensning. Beløbet er ligeligt delt mellem stat og region og af dem, er de første 20 millioner kr. blevet brugt.

Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske hos pressechef Carsten Bruun, Region Syddanmark, tlf. 20 26 33 92 eller carsten.bruun@regionsyddanmark.dk Tilmelding skal ske senest onsdag 4. november 2009.

APPFWU01V