Skip til primært indhold

Penge til innovation over grænsen

Hvis brugerne inddrages i innovationen, er mulighederne for succes større. Det er ideen bag nyt grænseoverskridende projekt.

Et nyt samarbejde over grænsen skal hjælpe små og mellemstore virksomheder i området fra Kolding til Kiel med at blive bedre til at få de mange gode ideer lavet om til salgbare produkter.

Vellykket innovation er motoren bag mange virksomheders succes. Innovation øger virksomheders konkurrenceevne, og er uundværlig i fastholdelse og forøgelse af markedsandele.
Men der er mange fælder. Således fejler 25 til 40 pct. af nye industriprodukter og endda 35 til 60 pct. af de nye forbrugsgoder.

Langt større chance for succes er der, hvis brugerne allerede fra starten involveres i udviklingen af de nye produkter, og for at støtte den proces er der netop afsat ca. 5,8 millioner kroner af INTERREG-midlerne.

Projektparterne i ”Center for Brugerdrevet Innovation” skal i løbet af tre år samle og udbygge ekspertisen inden for dette felt i Syddanmark og Schleswig-Holstein, opbygge et internationalt netværk og slutteligt samle den opnåede viden i et tværnationalt center med to kontaktbureauer. Centeret skal danne en platform for virksomheder i hele regionen mellem Kolding og Kiel, hvor centeret skal tilbyde services inden for brugerdrevet innovation af højeste klasse til regionens virksomheder. 

- De store globale virksomheder er ofte gode til brugerdreven innovation, men det er langt sværere for de små og mellemstore virksomheder, og det er netop dem, vi vil hjælpe med det nye projekt, siger Jens Andresen, der er dansk formand for INTERREG-Udvalget.

Det er Business Kolding, der sammen med IBC i Kolding samt universitetet og videnskabscentret i Kiel skal stå for projektet. Designskolen i Kolding samt Muthesius Kunsthochschule tilknyttes som netværkspartnere.

Det er afsat tre år til at få opbygget centret, hvorefter de små og mellemstore virksomheder samt iværksættere kan tilbydes hjælp med deres brugerdrevne innovation.

Fakta

INTERREG

INTERREG 4 A-programmet Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. har i perioden 2007- 2013 i alt ca. 330 mio. til rådighed til at støtte grænseoverskridende projekter. Programmet er medfinansieret af Den Europæiske Union, Den Europæiske Fond for Regional Udvikling.
INTERREG-Udvalget består af medlemmer fra begge sider af grænsen. I alt er der 27 medlemmer fra kommuner, statslige og delstatsrepræsentanter, nationale mindretal, organisationerne fra områderne arbejdsmarked, erhvervsliv, højere læreranstalter, miljø og ligestilling, parterne bag INTERREG-programmet samt EU-Kommissionen.
En af udvalgets opgaver er at behandle projektansøgninger.

APPFWU01V