Skip til primært indhold

Nyt center skal være udstillingsvindue for fremtidens sygehus

Et almindeligt industrilokale med rå vægge og højt til loftet i Forskerparken i Odense skal fra næste år danne kulisse for læger og sygeplejersker, når de vil afprøve ny teknologi, nye arbejdsprocesser eller nye former for operationsstuer.

Indenfor på de godt 700 kvadratmeter vil Region Syddanmark indrette industrilokalet med flytbare vægge, så man hurtigt kan indrette et medicinrum eller operationsstue. Stedet skal være udstillingsvindue og testcenter for velfærdsteknologi og nye fysiske rammer for fremtidens sygehuse.

Forretningsudvalget har i dag givet grønt lys for centret, og regionsrådsformand Carl Holst (V) er meget tilfreds med oprettelsen af centret. Det vil komme både patienter og regionens medarbejdere til gode.

”Vi vil skabe et center, hvor sundhedspersonale kan afprøve hospitalslokaler i fuld skala, så de kan teste om en dør sidder rigtigt eller hvordan belysningen er. Det kan også være arbejdsprocesser, som udføres mere hensigtsmæssigt. Med centret cementerer vi, at Syddanmark er helt i front med velfærdsteknologi. Det er det første af sin art i Danmark, og derfor skal det være et nationalt center, som kan komme alle regioner til gode”, siger Carl Holst.

Testcenter i fuld skala

Centret skal være udstillingsvindue i fuld størrelse for de kommende sygehuse, der skal renoveres eller bygges over de næste ti år.

Med hurtigere indlæggelsesforløb, flere ambulante patienter samt en eksplosion i anvendelsen af teknologi på sygehusene stiller sygehusene i dag andre og langt mere fleksible krav til den fysiske indretning.

Det kan være test af et enkelt produkt, for eksempel et møbel, en opstilling eller et tekstil til afprøvning i en operationsstue eller modtagelsen i et sengeafsnit.

”Opbygningen foretages i dialog med brugere og teknikere for at sikre den optimale brugerindretning. Testning kan for eksempel ske ved indretning af et medicinrum, en intensivstue eller en reception. Indretningen kan således testes med hensyn til æstetik, brugervenlighed, vedligeholdelse, rengøring og holdbarhed”, siger Carl Holst.

”Der er en stor mængde studier, der viser at der er sammenhæng mellem klinisk resultater og musik, kunst, støj, farvevalg, lysforhold, antal toiletter og sengeantal per stue samt gulvbelægning, ergonomisk design og indeklima.”

På sigt skal centret også rette sig mod effektivisering, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, brug af ny teknologi som robotteknologi og telemedicin.

Samspil med hospital og universitet og den private sektor

Etableringen af centret hænger godt sammen med regionens satsning på velfærdsteknologi, der går ud på at skabe samspil mellem det offentlige, vidensinstitutioner og erhvervslivet.

”Vi skal samle de gode idéer som læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale kommer op med, når de udfører deres daglige arbejde med patienterne. Men der er ofte ikke tid til at samle op på idéer. Her skal centret være det sted, der samler trådene, deler viden og skaber kontakter med parter indenfor for det private og offentlige”, siger Carl Holst.

For at styrke satsningen på velfærdsteknologi har Syddansk Vækstforum oprettet en kapitalfond på 100 mio. kr. som skal sikre kapital til syddanske virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologier.  Syddansk Vækstforum har desuden støttet projektet ”Welfare Tech Region”, der er et samarbejde mellem sygehuse og sociale institutioner og private virksomheder. Projektet har potentiale til at skabe 500 arbejdspladser og starte 50 nye virksomheder.

”Jeg er rigtig glad for, at vi tager initiativer, der er med til at skabe nye idéer og dermed bidrage til nye virksomheder og dermed arbejdspladser”, siger Carl Holst.

Placeringen tæt på Syddansk Universitet og det kommende universitetshospital skal være med til at sikre det samspil. Idéen med placeringen i Odense er, at det er her at regionens største byggeprojekt bliver sat i gang. Regionens øvrige sygehuse har naturligvis samme brugsret til faciliteterne.

Fakta

Innovationscentret åbner efter planen i foråret 2010 og skal køre som et fem årligt forsøgsprojekt.

Innovationscentret skal udvikle og udbyde koncepter inden for prototyper, simulation og produktudvikling. Det skal ske gennem udvikling af faste koncepter, som hurtigt og effektivt kan tages i anvendelse.

Der lægges også op til et samarbejde med University Colleges i regionen og eksempelvis Designskolen i Kolding i udviklingen af centrets test- og træningsmiljø.

Centret vil især have fokus på områder som indretning af hospitaler, robotteknologi, telemedicin, testning af arbejdsprocesser.

Det koster godt en million kr. at etablere centret og de årlige driftsomkostninger bliver på fire millioner kr.

APPFWU01V