Skip til primært indhold

Ny direktør til sundhedsområdet i Region Syddanmark

Per Busk er ansat som ny direktør i sundhedsområdet i Region Syddanmark. Han overtager stillingen efter Jane Kraglund, der tidligere på efteråret blev udnævnt som administrerende sygehusdirektør ved Odense Universitetshospital.

Per Busk har gennem årene oparbejdet en betydelig ledelsesmæssig erfaring fra sundhedsområdets felter. De seneste år i forhold til sygehusstrukturplanlægningen og planlægningen af det præhospitale område. Per Busks erfaring fra en chefstilling i en kommunal socialforvaltning vil endvidere komme regionen til gode i kraft af, at Per Busk fremadrettet skal have det tværsektorielle samarbejde mellem sygehusvæsenet, kommunerne og praksisområdet som særligt fokusområde. Jeg glad for at kunne ansætte ham som vores nye direktør, og jeg er sikker på, at han vil udfylde rollen godt, siger sundhedsdirektør Jens Elkjær.

Som ny direktør indgår Per Busk i koncernledelsen og bliver stedfortræder for sundhedsdirektør Jens Elkjær, der har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for sundhedsområdet. Tilsammen udgør de to regionens sundhedsdirektion.

Per Busk har de seneste to måneder fungeret som konstitueret i sin nye stilling og kan dermed tiltræde stillingen med det samme.

FAKTA

Sundhedsområdet i Region Syddanmark består af 4 organisatoriske sygehusenheder med 18 matrikler, ca. 23.000 ansatte og et budget på 14,4 mia. kr. Der er en praksisenhed, der omfatter de almen praktiserende læger, med 2.455 ydere og udgifter på 4,6 mia. kr. Sundhedsområdets budget er i alt på 19 mia. kr. Herudover er der et tæt samarbejde med kommunerne omkring den samlede sundhedsopgave.

Per Busk er 45 år – CV:
Uddannelse:
1992: Cand. scient. pol ved Århus Universitet
Erhverv:
1993-1995: Fuldmægtig ved Vejle Amts socialforvaltning
1995-1996: Vicekontorchef ved Vejle Amts socialforvaltning
1996-1998: Vicesocialchef i Grindsted Kommune
1998-2006: Kontorchef ved Vejle Amts sundhedsforvaltning
2006: Udlånt til Region Syddanmark
2007-: Afdelingschef Planlægningsafdelingen

APPFWU01V