Skip til primært indhold

God overensstemmelse mellem ny finanslov og regionens sygehusplan

Med indgåelsen af aftale om finansloven for 2010 har regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at forhøje puljen til sundhedsløsninger i udkantsområder til 500 mio. kr.

Puljen skal anvendes til at sikre hurtig adgang til nødvendige behandlingstilbud i de dele af regionerne, hvor der bliver længere til akutsygehuset, og omfatter derfor både akutbiler, ambulancebetjening, helikopterordninger samt organiseringen af almen praksis.

- Jeg har med glæde noteret mig, at der med aftale om finansloven er afsat yderligere ressourcer til den præhospitale dækning, som kan medvirke til at sikre, at vi får skabt endnu bedre præhospital betjening i Region Syddanmark, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

- Med puljen bliver der afsat midler til at styrke det regionale beredskab, og jeg vil i den forbindelse arbejde for, at en del af råderummet anvendes til at finansiere oprettelsen af en lægebil på Als, og vi skal også se på den præhospitale dækning i andre områder af regionen, siger Carl Holst.

Regeringen har nedsat et udvalg, som har til opgave at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur.

Udvalgsarbejdet vil danne grundlag for puljemidlernes fordeling - formentlig i efteråret 2010.

- I Region Syddanmark er alle borgere sikret kort afstand til et akutsygehus. Med fem akutsygehuse i hhv. Odense, Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Svendborg undgår vi de afstandsproblemer, som andre regioner nu kæmper med, siger Carl Holst.

- Og med den udmelding regner jeg derfor også med regeringens opbakning i forhold til at fastholde Svendborg Sygehus som akutsygehus.

De geografiske forhold med hensyn til betjening af øerne medfører et behov for en sydfynsk akutmodtagelse, og samtidig varetager sygehuset allerede i dag en større opgave end det naturlige optageområde tilsiger – bl.a. som aflastning for OUH.

I det sønderjyske etableres en akutbetjening der tager hånd om alle patienter, også i udkantsområderne. Den sønderjyske løsning består af både akutsygehuset i Aabenraa og specialsygehuset i Sønderborg. Specialsygehuset skal modtage visiterede akutte medicinske patienter og har døgndækket skadestuefunktion med lægelig backup.

APPFWU02V