Skip til primært indhold

Fælles EPJ system skal sikre sammenhæng

Det er besluttet, at Region Syddanmarks fælles EPJ system bliver COSMIC. I eftermiddag nikkede regionsrådet ja til, at systemet bliver implementeret på regionens sygehuse over de næste par år.

Der er allerede gode erfaringer med COSMIC. På Odense Universitetshospital bruger 9.000 medarbejdere systemet og en del af EPJ systemet er også implementeret på Sygehus Sønderjylland, hvor 3.000 medarbejdere bruger systemet.

EPJ, der står for elektronisk patientjournal, er et system, der samler oplysninger om patientens sygdomsforløb samt medicinoplysninger. 

Sammenhængende patientforløb

- Vi har ønsket at bygge videre på de positive erfaringer, der allerede er gjort med COSMIC. Målet er, at COSMIC bliver det EPJ system, vi bruger på samtlige sygehuse i Region Syddanmark, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

- Det er vigtigt, at vore it-systemer kan tale sammen, så sygehusene kan udveksle patientoplysninger, uanset hvor patienten opholder sig. Det er vigtigt for vores medarbejdere, der skal bruge systemet i det daglige. Og det er vigtigt for borgerne, der har krav på et godt og sammenhængende patientforløb, siger regionsrådsformanden. 

Journal følger patient

Udbredelsen af COSMIC sikrer, at sundhedspersonalet i Region Syddanmark har adgang til samme patientoplysninger, uanset hvilken sygehusmatrikel de sidder på. Journalen vil følge patienten i behandlingsforløbet og være tilgængelig, hvor som helst patienten befinder sig i sit behandlingsforløb i Region Syddanmark.

Kvalitetssikring af oplysninger

- På nuværende tidspunkt har vi flere forskellige EPJ-systemer i regionen, hvilket kan gøre det svært for sygehusene at spille sammen. At arbejde mod en fælles elektronisk patientjournal er et stort skridt på vejen mod et endnu stærkere sundhedsvæsen, hvor vi sikrer den bedste patientbehandling med fokus på kvalitet og effektivitet, siger formand for det særlige udvalg vedr. sundhedsområdet, Poul-Erik Svendsen (S).

Planen er, at EPJ systemet i første omgang skal implementeres på OUHs Svendborg-afdelinger, på Sydvestjysk Sygehus samt i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Fakta

COSMIC er Region Syddanmarks nyeste EPJ system. Systemet er udviklet af svenske Cambio Healthcare Systems og leveres i Danmark via Logica, Århus.
COSMIC indeholder notatmodul, medicinmodul og rekvisition- / svarmodul. COSMIC har i øjeblikket 9.000 brugere på Odense Universitetshospital og de psykiatriske afdelinger i Odense samt 3.000 brugere på de somatiske afdelinger i Sygehus Sønderjylland. For sidstnævntes vedkommende er foreløbig kun medicinmodulet implementeret.

Efter planen implementeres COSMIC på Sydvestjysk Sygehus i 2010-2011 (udrulning til 2.500 brugere), på Odense Universitetshospitals Svendborg-afdelinger i 2010 (udrulning til 2.000 brugere) og i Psykiatrien i Region Syddanmark i 2012-2013 (udrulning til 2.500 brugere). Derudover skal den resterende COSMIC-løsning udrulles til 3.000 brugere på Sygehus Sønderjylland med start i 2010.

Sygehus Lillebælt bliver det sidste sygehus, der implementerer en fælles COSMIC-løsning. Sygehuset har en velfungerende EPJ-løsning i dag, som opfylder de nødvendige krav. Fra systemet er det også muligt via e-journal at tilgå patientoplysninger med øvrige sygehuse i regionen i den mellemliggende periode.

Implementeringen af COSMIC skal også ses i sammenhæng med udrulningen af et nyt fælles patientadministrativt system, såkaldt PAS. Tilsammen vil det optimere patientbehandlingen på regionens sygehuse, idet klinikerne vil kunne booke undersøgelser på tværs af matrikler, se undersøgelsesresultater og journalnotater, uden at skulle sende materiale fra det ene sygehus til det andet.

APPFWU01V