Skip til primært indhold

Ekstra hjælp til Lindø

Regionsrådet vil skaffe ekstra fem millioner kroner, som kan samle de ideer op, som de normale støtteordninger ikke har fat i.

Der kan være penge på vej til at hjælpe de ansatte på Lindø, som i løbet af de næste to år mister jobbet, når værftet lukker.

Regionsrådet vil arbejde på at få oprettet en pulje, hvor midlerne kan frigøres meget hurtigt, når der kommer en god ansøgning.

Vækstforum vil blive bedt om at hastebehandle en ansøgning, hvor der afsættes en pulje på fem millioner kroner af Region Syddanmarks erhvervsudviklingsmidler.

- Værftsarbejderne står i en meget alvorlig situation, og med den særlige pulje, vi er ved at få på plads, håber vi at kunne samle en række ideer op, som ikke falder ind under de øvrige støtteordninger, siger Carl Holst (V), der er formand for Vækstforum og for regionsrådet. 

Puljen med de fem millioner kroner, der skal løbe frem til maj 2010, skal bruges til en ekstraordinær indsats i grænseområdet mellem beskæftigelse og erhvervsudvikling for sikre at ingen falder igennem systemet, og at gode ideer kan blive afprøvet og fremmet.

Nogle eksempler herpå kan være:

  • kuvøsefunktion, hvor iværksættere kan få afprøvet deres ideer/protyper i fuld skala.
  • oprettelse af og støtte til underleverandør-netværk, specielt med henblik på afklaring af mulighederne for eksport.
  • oprettelse af og støtte til netværk for den fynske jern- og metalindustri.
  • analyse af mulighederne for skrotning af offshore installationer.
  • workshop eller lignende for Lindømedarbejdere, som ønsker mere viden om at blive iværksættere.
  • etablering af vidensnetværk.

Baggrund

Værftet har bebudet, at det lukker i 2012 og at antallet af beskæftigede, vil blive skåret ned efterhånden som ordrerne bliver effektueret.

Den foreløbige indsats

Jobcentrene er i gang med deres ordinære indsats over for dem, der på nuværende tidspunkt er blevet ledige.

Beskæftigelsesregionen har søgt og fået penge fra varslingspuljen til en indsats for dem, der er opsagt men endnu ikke stoppet.

Endvidere er der af andre grunde afsat store ressourcer på landsplan for at øge antallet af praktikpladser - både ordinære pladser og skolepladser.

Der er desuden nedsat en politisk og administrativ styregruppe med deltagelse af bl.a. Kerteminde og Odense kommuner, Region Syddanmark og Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Hensigten er at gennemføre en afdækning af hvilke erhvervs- og beskæftigelsesinitiativer, der skal tages i anledning af lukningen. Dette forventes bl.a. at udmønte sig i en ansøgning til EU’s globaliseringsfond. Tidspunktet for denne ansøgning afhænger bl.a. den tidsmæssige placering af de store afskedigelsesrunder. De forventes især at komme i første halvår af 2010.

APPFWU02V