Skip til primært indhold

Ekstra hjælp til Als

Regionsrådet vil skaffe ekstra fem millioner kroner, som kan samle de ideer op, som de normale støtteordninger ikke har fat i.

Der kan være penge på vej til at hjælpe de ansatte på Danfoss, som enten har eller står til at miste jobbet, i takt med at Danfoss skærer ned.

Regionsrådet vil arbejde på at få oprettet en pulje, hvor midlerne kan frigøres meget hurtigt, når der kommer en god ansøgning.

Vækstforum vil blive bedt om at hastebehandle en ansøgning, hvor der afsættes en pulje på fem millioner kroner af Region Syddanmarks erhvervsudviklingsmidler.

- Medarbejderne på Danfoss står i en meget alvorlig situation. Der er lavet en ansøgning til European Globalisation Adjustment Fund på over 100 mio. kr., der er under behandling i Kommissionen, og vi forventer svar i løbet af foråret. Hensigten med en særlig pulje er, at vi kan handle hurtigt. Desuden håber vi at kunne samle en række ideer op, som ikke falder ind under de normale støtteordninger, siger Carl Holst (V), der er regionsrådsformand og også formand for Vækstforum. 

Puljen med de fem millioner kroner til her-og-nu indsatser vil blive tidsbegrænset til juni 2010, og skal bruges til en ekstraordinær indsats i grænseområdet mellem beskæftigelse og erhvervsudvikling for sikre, at kompetencer ikke falder igennem systemet, og at gode ideer kan blive afprøvet og fremmet.

Nogle eksempler på mulighederne kan være:

  • kuvøsefunktion, hvor iværksættere kan afprøve ideer.
  • oprettelse af og støtte til underleverandørnetværk, specielt med henblik på afklaring af mulighederne for eksport.
  • oprettelse af og støtte til netværk for mekatronikindustrien.
  • workshop eller lignende for medarbejdere, som ønsker mere viden om at blive iværksættere.
  • etablering af vidensnetværk og en vidensbank.
  • udvikle Sønderborg som helårsturismedestination.
    Regionen har samtidig bedt Syddansk Turisme om at bistå Sønderborg med at udvikle en plan for styrkelse af oplevelseserhvervet i samarbejde med kommunen og øvrige relevante aktører.

Baggrund

Regionen har søgt om over 100 mio. kr. fra European Globalisation Adjustment Fund til at modvirke effekten af massefyringerne. Det ventes, at der kommer svar på ansøgningen i løbet af foråret.

Styregruppen bag EGF ansøgningen vil blive ansvarlig for at få lavet konkrete projekter til 5 mio. kr. puljen.

Den foreløbige indsats
Jobcentrene er i gang med deres ordinære indsats over for dem, der på nuværende tidspunkt er blevet ledige.

Desuden har Beskæftigelsesregionen søgt og fået penge fra varslingspuljen til en indsats for dem, der er opsagt men endnu ikke stoppet.

APPFWU01V