Skip til primært indhold

Tilfredshed med børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark

Børn med psykisk sygdom og deres forældre er for første gang inviteret til at give deres mening til kende om behandling og kontakt med de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.

Tilfredshedsundersøgelsen sætter fokus på den faglige indsats, kommunikationen mellem behandlere, patienter og pårørende, information om sygdom og behandling samt inddragelse af patient og forældre - og af det private og professionelle netværk. Desuden spørges til de fysiske rammer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Augustenborg, Kolding, Esbjerg og Odense, og tilbagemeldingerne fra børn og forældre i Region Syddanmark stemmer langt hen ad vejen overens med resultaterne fra de øvrige regioner.

Både indlagte og ambulante patienter (og deres forældre) deltager i undersøgelsen, der blandt andet viser, at begge parter føler sig velkomne og er tilfredse med de fysiske rammer.

Mere end 90 procent af de indlagte patienter er tilfredse med atmosfæren på afsnittet, med den modtagelse, de har fået, og med kontakten til behandlerne. Når det gælder bedring efter indlæggelsen, anfører 71 procent af patienterne og 70 procent af forældrene, at de er tilfredse.

Både patienter og forældre i ambulante forløb er meget tilfredse (97 og 96 procent) med muligheden for at føre en uforstyrret samtale med personalet. Og 91 procent er tilfredse med måden, hvorpå de inddrages i behandlingsforløbet.

Fokus på samarbejde

Når det handler om samarbejde og koordinering med fx kommuner, skoler og egen læge - altså samarbejdet om patienten på tværs af sektorer - viser undersøgelsens resultater, at Psykiatrien i Region Syddanmark på linje med de øvrige regioner, skal øge fokus og forbedre indsatsen.

72 procent af forældre til indlagte børn anfører, at de er tilfredse med inddragelsen af skole eller institution. Og halvdelen er tilfredse med samarbejdet mellem offentlige enheder. 36 procent anfører, at de er tilfredse med tilbud fra det sociale system.

”Vi er meget glade for at få disse kommentarer fra patienter og pårørende – både på de områder, hvor vi leverer en god indsats og der, hvor vi kan og skal forbedre os. Netop samarbejdet omkring patienten på tværs af sektorer er et område, hvor vi er i gang. Både på det overordnede niveau - via regelmæssige samordningsmøder mellem Psykiatrien i Region Syddanmark og kommunerne. Men også lokalt, hvor afdelinger og klinikker sammen med de kommunale samarbejdsparter og praktiserende læger er i gang med at systematisere og udvikle samarbejdsformen i dagligdagen”, siger formand for social- og psykiatriudvalget i Region Syddanmark, Bente Gertz Hansen (S).

De enkelte afdelinger og Psykiatrien i Region Syddanmark bruger nu rapporten og undersøgelsens resultater som afsæt til at udvikle regionens ydelser til patienter og pårørende - og dermed sikre den bedst mulige behandling af børn og unge med en psykisk sygdom.

Svarprocenterne i denne første undersøgelse ligger for det ambulante område på 50 procent for forældregruppen og på 47 procent for børnene.Tallene ligger på linje med landsresultatet. For indlagte patienter og deres pårørende er svarprocenterne henholdsvis 67 og 58 procent.

”Vi konstaterer, at svarprocenten kunne være højere – især for det ambulante område. Og vi håber derfor, at flere patienter og pårørende vil være med, når undersøgelsen gentages om tre år”, siger Bente Gertz Hansen.

Den samlede tilfredshedsundersøgelse er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling på vegne af regionerne. Se undersøgelsen på:

Se den samlede tilfredshedsundersøgelse på www.sundhed.dk 

APPFWU02V