Skip til primært indhold

Regionen vil respektere pårørendes boligønsker

Langt de fleste vil blive på Strandvænget i Nyborg – og det får de lov til, lover Region Syddanmark.

Strandvænget, der er et botilbud til 160 handicappede, står overfor en omfattende renovering. Derfor har det sociale botilbud i samarbejde med pårørenderådet spurgt de pårørende til beboerne, om deres ønsker til fremtidens bolig.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de pårørende ønsker nye tidssvarende boliger. Samtidig er der et markant ønske om, at de fremtidige boliger skal forblive på Strandvænget.

I alt 147 skemaer er sendt ud, hvilket svarer til det antal pårørende botilbuddet har kontakt med. 110 skemaer er blevet besvaret, og kun 14 af de pårørende, der har svaret, kunne tænke sig en ny bolig et andet sted end på Strandvænget.

- Det er et klart signal, og det vil vi selvfølgelig bruge i vores planlægning af, hvordan vi får skabt tidssvarende boliger til beboerne på Strandvænget. Jeg kan med det samme sige, at Region Syddanmark ikke vil lægge op til at flytte nogle beboere ud fra Strandvænget mod deres pårørendes ønsker, udtaler Bente Gertz Hansen (S), formand for regionsrådets særlige udvalg vedr. socialområdets boliger og andre bygninger.

Nyt tilbud i Nyborg

Mens ombygningen af Strandvænget står på, bliver det nødvendigt at genhuse nogle af beboerne andre steder. Samtidig vil den moderne bolig, som beboerne kan se frem til, fylde mere end de nuværende værelser.

Derfor er Region Syddanmark sammen med Nyborg Kommune i øjeblikket ved at finde en egnet grund til et nyt, mindre tilbud i Nyborg. Et sådan nyt tilbud vil kunne rumme ca. 30 moderne boliger.

Når et nyt tilbud står færdigt, vil det først blive brugt midlertidig til genhusning under ombygningen af Strandvænget. Herefter vil de nye boliger være et tilbud til de af Strandvængets beboere, der måtte ønske det – og til handicappede borgere andre steder fra.

APPFWU01V