Skip til primært indhold

Region Syddanmark erkender fejl i forbindelse med bortvisning af elever

I forbindelse med, at en gruppe elever begik hærværk på Nyborgskolen søndag den 1. marts i år, valgte skolens ledelse den 4. marts at bortvise seks elever fra skolen.

Nu erkender både Region Syddanmark og Nyborgskolen, at det var en fejl at træffe beslutningen om at bortvise eleverne uden at give dem mulighed for såkaldt partshøring.

Vi ser med stor alvor på fejlen

- Hverken Region Syddanmark eller Nyborgskolen har i forbindelse med bortvisningen foretaget den nødvendige høring af eleverne som parter i sagen. Det er en fejl, som vi ser med stor alvor på og beklager. Selvfølgelig skal eleverne have mulighed for at svare på de anklagepunkter, der er rettet mod dem, erkender socialdirektør Anders Møller Jensen, Region Syddanmark, og pointerer, at det er vigtigt, at vi sikrer elevernes retsstilling i denne sag.

Eleverne bliver nu hørt

I går og i dag sender Region Syddanmark derfor et brev til de seks elever, hvor man beklager situationen og hvor der vedlagt er et brev om partshøring. Her får eleverne mulighed for at tage stilling til anklagerne og mulighed for at give deres version af forløbet. 

Partshøringen vil indgå i den endelige beslutning om, hvorvidt eleverne kan komme tilbage på Nyborgskolen eller om de fortsat skal være bortvist fra stedet.

Afgørelsen forventes at falde indenfor en måned.

Tilbud om anden undervisning

Da Nyborgskolen er det eneste uddannelsestilbud i landet specielt for unge med høretab, vil Region Syddanmark og Nyborgskolen nu tilbyde, at de seks elever kan begynde et individuelt tilrettelagt undervisningstilbud et andet sted end på Nyborgskolen.

- Vi har forståelse for den uholdbare situation, som de seks elever og deres familier står i. Omvendt har vi også et hensyn at tage til de andre elever på skolen, og derfor vil vi snarest muligt finde et andet tilbud udenfor Nyborgskolen, siger forstander på Nyborgskolen, Søren Mogensen.

Undervisningstilbuddet forventes at kunne begynde senest mandag 30. marts, og såfremt eleverne ikke kan komme tilbage på Nyborgskolen, vil undervisningstilbuddet fortsætte resten af skoleåret. 

Fakta

Nyborgskolen er et landsdækkende kompetencecenter for unge med høretab.
Skolen tilbyder bl.a. rådgivning og undervisning, og der er mulighed for at bo på skolen. Nyborgskolen har plads til omkring 70 elever. Skolen drives af Region Syddanmark.

APPFWU02V