Skip til primært indhold

Kursen sat mod en psykiatri i verdensklasse

Det er på tide, at det danske samfund tager større ansvar for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Skal psykiatrien være i verdensklasse, kræver det prioritering, politisk vilje og interesse.

Det er hovedbudskabet i den nye nationale strategi, som Danske Regioner præsenterede for 230 interesserede tilhørere i Landstingssalen på Christiansborg mandag den 23. marts.

Op mod hver femte dansker rammes af en psykisk sygdom i løbet af livet, og tallet ser ud til at være stigende. Det er baggrunden for Danske Regioners nye nationale strategi: ”En psykiatri i verdensklasse – Regionernes visioner for fremtidens psykiatri”.

Med strategien ønsker Danske Regioner at sætte fokus på psykiatrien, så behandling af psykiske lidelser i fremtiden ligestilles med behandlingen af fysiske sygdomme i det danske sundhedsvæsen. Det betyder, at man som borger skal kunne få hurtig og effektiv behandling, uanset om man har skizofreni eller sukkersyge.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst, hilser den nye nationale strategi fra Danske Regioner velkommen:

- Psykiatrien er til tider lidt overset i medierne. Derfor bliver vi folkevalgte af og til beskyldt for, at vi ikke har samme interesse for psykiatrien som for det øvrige sundhedsvæsen. Det er en myte, som jeg håber, vi får manet i jorden med dette nye udspil.

Som en kommentar til Danske Regioners nye nationale strategi udtaler sundhedsminister Jakob Axel Nielsen til Berlingske Tidende, at regeringen er parat til at skaffe flere penge til psykiatrien. Det vil enten ske gennem de årlige økonomiforhandlinger med regionerne, via de såkaldte satspulje-midler eller over finansloven.

Den udmelding glæder Carl Holst:

- Det er en ambitiøs plan, som Danske Regioner har fremlagt i dag, og med regeringens opbakning er jeg ikke i tvivl om, at vi kan løse opgaven. Det bliver et løft af psykiatrien, som vil betyde bedre behandlingsmuligheder til glæde for patienterne, deres pårørende og samfundet som helhed.

Fakta

I ”En psykiatri i verdensklasse” opstiller Danske Regioner i alt otte visioner sammen med en beskrivelse af de initiativer, som bør sættes i værk for at nå målet om en psykiatri i verdensklasse.

Visionerne er:

  • Øget viden om og forståelse for psykisk sygdom
  • Mere fokus på forebyggelse af psykisk sygdom
  • Behandling af alle med relevant behov
  • Helbredelse af flere patienter med psykiske sygdomme
  • Øget tilgængelighed i psykiatrien
  • Overdødeligheden blandt mennesker med en psykisk sygdom skal mindskes
  • Psykiatrien skal have den nødvendige teknologi og velfungerende fysiske rammer
  • Der skal være hænder nok, og de skal bruges bedst muligt

Læs mere

”En psykiatri i verdensklasse – Regionernes visioner for fremtidens psykiatri” kan findes på Danske Regioners hjemmeside: www.regioner.dk 

APPFWU01V