Skip til primært indhold

Finansministeriet ser på velfærdsteknologi i Odense

Den 19. marts får Odense fornemt besøg, når statens Bedømmelsesudvalg for ar-bejdskraftbesparende teknologier skal se, hvordan man konkret i Odense og Region Syddanmark bruger de såkaldte arbejdskraftbesparende teknologier (ABT).

Statens Bedømmelsesudvalg er et ekspertudvalg under Finansministeriet og valget af Odense og Region Syddanmark bekræfter, at den syddanske satsning på at skabe et internationalt kraftcenter for velfærdsteknologi, bygger på et solidt fundament og et meget stort potentiale.

Investering på 3 mia. kr.

ABT fonden bestyrer en pulje på 3 mia. kr. som regeringen har afsat til investering i arbejdskraftbesparende teknologier, herunder velfærdsteknologier.

- At Bedømmelsesudvalget har valgt Region Syddanmark til sit studiebesøg, bekræfter os i, at vores satsning på velfærdsteknologi er rigtig og i at vi allerede er langt fremme på området, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Syddansk Vækstforum har netop velfærdsteknologi som et fokusområde, og borgmester Jan Boye (K), Odense, er helt enig i den prioritering:

- Den økonomiske nedgangsperiode, som vi er inde i nu, rammer især de traditionelle industrivirksomheder, som i forvejen er under pres. Det understreger, at vi er nødt til at sætte mere fart i omstillingen af vores erhvervsliv til mere videntunge brancher. Det helt specielle ved velfærdsteknologien er, at vi har mulighed for på én gang at styrke erhvervslivets udvikling og samtidigt styrke effektiviteten – og kvaliteten - af den kommunale service.

Førende indenfor velfærdsteknologier

Velfærdsteknologier er teknologier inden for social- og sundhedsområdet, der kan frigøre arbejdskraft, lette arbejdsbyrden for personalet, øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere samt skabe god forretning i virksomhederne.

Statens Bedømmelsesudvalg skal se på teknologier inden for Sundheds-, ældre- og socialområdet. Odense Kommune og Region Syddanmark er førende i Danmark inden for afprøvning og brug af velfærdsteknologier som fx GPS-teknologi til ældre og demente, ligeledes med en patientkuffert der gør at patienten kan kommunikere med lægen og blive undersøgt hjemmefra, og dermed undgå mange lægebesøg. Desuden er der en række nye teknologier under udvikling, fx en blodprøverobot.

Flere varme hænder og mere omsorg

Både Carl Holst og Jan Boye erkender, at der også ligger nogle vanskelige udfordringer i at introducere nye teknologier og arbejdsformer, som erstatter mennesker med teknologi og reducerer behovet for arbejdskraft.

- Det her handler om at gøre kolde hænder varme. Teknologierne skal fjerne de belastende opgaver og frigøre arbejdskraft til mere omsorg. Vi ved, at der fortsat bliver mangel på plejepersonale om få år, og den udfordring skal vi tage op allerede nu. Et eksempel på en teknologi, der har et stort potentiale og er under udvikling, er blodprøverobotten. Der bruges årligt 750 årsværk til at tage blodprøver i Danmark. Kunne robotten tage en del af disse prøver, er der frigjort personale til omsorg, siger Carl Holst.

Medarbejdere og borgere inddrages

Jan Boye tilføjer:
- Vi er opmærksomme på, at der også er nogle meget vigtige etiske problemstillinger på dette område. Derfor vil vi også lægge helt afgørende vægt på inddragelsen af borgerne og medarbejderne i udviklingen og brugen af nye teknologier og metoder. De forsøg, som Odense Kommune har gjort med robotstøvsugere og GPS-teknologier, giver imidlertid et fingerpeg om, at der er stor åbenhed over for de nye teknologier hos de involverede borgere og medarbejdere.”

APPFWU01V