Skip til primært indhold

Er det mig der bestemmer?

I januar 2009 godkendte Regionsrådet en ny brugerpolitik, der skal sikre, at alle beboere på Regions Syddanmarks sociale tilbud sikres retten til selv- og medbestemmelse over deres eget liv.

I næste uge bliver politikken gjort til et virkeligt redskab, når Region Syddanmark inviterer beboere og ansatte på to konferencer – én for de handicappede beboere og én for beboerne i de socialpsykiatriske tilbud – om retten til selv- og medbestemmelse.

Pressen er meget velkommen til at deltage ved begge konferencer.

Mandag 16. marts kl. 12 byder socialdirektør Anders Møller Jensen velkommen til 60 deltagere fra de socialpsykiatriske tilbud på Brogården, Abelonelundvej 40 i Strib ved Middelfart.

I løbet af eftermiddagen vil der være både oplæg og aktive workshops, der skal forsøge at sætte ord og handling på den nye brugerpolitik samt give inspirerende stof til eftertanke.

Blandt oplægsholderne er Erik Henriksen fra Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion – UC Vest.

Han sætter under sit oplæg ”Mennesket i Centrum” fokus på retten til privatliv i et fællesskab med andre.

Dagen giver desuden plads til en kunstudstilling ”Mennesket i Centrum”, der byder på både malerier, fotos og andre kunstarter. Det er beboerne og brugerne selv, der gennem kunsten har formidlet deres tanker om netop begrebet ”Mennesket i Centrum”.

Torsdag 19. marts er det så i alt 90 beboere og ansatte på tilbuddene, der gennem oplæg og aktive workshops skal hente inspiration til det hjemlige arbejde med den nye brugerpolitik. Det sker på Hotel Scandic, Kokholm 2 i Kolding fra kl. 9-15.

Tre unge fra Team Skovly i Ribe vil i løbet af dagen vise en dvd-film, der fortæller om deres liv ud fra begreberne selv- og medbestemmelse, brugerinddragelse og brugerindflydelse. Ved hjælp af trafiklysene, rød, gul og grøn, skaber de forståelse for de forskellige begreber.

Desuden holder Gitte Christensen, faglig leder ved Udviklingshæmmede Landsforbund, oplæg for beboerne, mens Frank Bylov fra Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion holder oplæg for medarbejderne.

Fakta

  • 26. januar 2009 godkendte Regionsrådet den nye brugerpolitik.
  • Projektet er et af seks fokusområder i Region Syddanmarks udviklingsplan, som afsluttes i april 2009.
  • Formålet med konferencerne er at give både beboere og de ansatte på Region Syddanmarks sociale tilbud inspiration til dagliglivet.
APPFWU02V