Skip til primært indhold

Bustrafikken skal analyseres

Hvordan kan de næste års busbetjening i Sydtrafik blive? Hvordan vil en minimumsbetjening se ud og hvordan ser et ambitiøst, men dog realistisk alternativ ud?

De svar skal COWI nu finde i en analyse af den kollektive trafik i Sydtrafiks område.

Det er Sydtrafik, de 12 kommuner i Sydtrafiks område og Region Syddanmark blevet enige om.

Arbejdet skal omfatte en række analyser af bl.a. buspassagerernes profiler, pendlingsanalyser for både erhvervs- og uddannelsespendlere samt serviceniveauet for den kollektive trafik. Arbejdet skal resultere i forslag til, hvordan regionen og kommunerne kan betjene borgerne i 2-3 scenarier, hvor scenarierne varieres efter omfanget af betjeningen. Med analysen får man et egentligt beslutningsgrundlag for den fremtidige bustrafik i den jyske del af regionen. Analysen påregnes at være færdig i starten af juni 2009.

I løbet af 2009 skal der udarbejdes en samlet trafikplan, som skal være retningsgivende for omfang og standard af de kommende års kollektive trafik.

APPFWU01V