Skip til primært indhold

Bortviste elever tilbage på Nyborgskole igen

Region Syddanmark har tidligere erkendt, at det var en fejl, at de seks bortviste elever på Nyborgskolen ikke fik mulighed for at forsvare sig mod de beskyldninger, der blev rettet mod dem.

Derfor blev bortvisningerne suspenderet, og i sidste uge holdt Region Syddanmark samtaler med fem af de seks bortviste elever og deres forældre om muligheden for at vende tilbage til skolen.

Umiddelbart efter samtalerne vendte fire elever tilbage på skolen. Den femte elev forventes at starte på skolen i denne uge.

Den sjette elev ønsker ikke at vende tilbage.

De seks beskyldes ikke for hærværk

I forbindelse med sagen understreger Region Syddanmark, at der intet ligger til grund for at sige, at netop de seks elever skulle have begået hærværk. Det er beskyldninger om andre former for uacceptabel adfærd (fx groft sprog og spytning), der har ligget til grund for skolens bortvisninger.

I en tidligere udsendt pressemeddelelse fra Region Syddanmark har man kunnet opfatte det sådan, at de unge netop blev anklaget for hærværk. Det har ikke været meningen.

Sagen kort

Søndag den 1. marts opstår der uroligheder og hærværk på Nyborgskolen blandt skolens elever.

Mandag den 2. mart hjemsender Nyborgskolen 12 elever.

Onsdag den 4. marts bortvises seks af eleverne.

Torsdag den 19. marts erkender Region Syddanmark, at der ikke er foretaget den nødvendige partshøring af eleverne.

Mandag den 23. marts suspenderer Region Syddanmark bortvisningerne og inviterer de bortvist elever tilbage, indtil deres sager endeligt er afgjort.

I uge 13 afholdt Region Syddanmark samtaler med eleverne.

Fakta om Nyborgskolen

Nyborgskolen er et landsdækkende kompetencecenter for unge med høretab.

Skolen tilbyder bl.a. rådgivning og undervisning, og der er mulighed for at bo på skolen. Nyborgskolen har plads til omkring 70 elever. Skolen drives af Region Syddanmark.

APPFWU01V