Skip til primært indhold

Nyt hold østrigske læger til Region Syddanmark

Det andet kuld østrigske læger er i Region Syddanmark som led i regionens plan om at ansætte 100 udenlandske læger.

Region Syddanmark fastholder indsatsen mod lægemangel, når 15 læger torsdag

og fredag er på besøg fra Østrig for at høre om arbejdet i regionen. Der er ledige stillinger til 10 af lægerne på sygehusene i Esbjerg, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og på psykiatrisk afdeling i Augustenborg.

- Vi skal gøre noget ved manglen på læger, og vi har særdeles positive erfaringer med de østrigske læger, der startede heroppe i januar. Ansættelsen af udenlandske læger er et vigtigt skridt for at komme lægemanglen til livs, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

De østrigske læger ansættes fra 1. september i et etårigt grunduddannelsesforløb, som svarer til danske lægers første år efter lægeuddannelsen. Men inden skal de have 2,5 måneders intensivt danskkursus, så de har en sproglig basis at bygge videre på, når de begynder på afdelingerne. Sprogkurset for de østrigske læger begynder 15. juni.

100 læger til Region Syddanmark

Planen er, at der skal hentes 100 udenlandske læger til Region Syddanmark. Med det nye kuld læger på vej har regionen rekrutteret i alt 22 læger fra Østrig, som har uddannet flere læger, end der var brug for.

Den første gruppe østrigske læger blev ansat 12. januar 2009, og herfra er meldingerne positive. Flere af lægerne fra Esbjerg har givet udtryk for, at de er interesserede i at uddanne sig til speciallæger i Danmark, når det første år er overstået.

Informationsarrangementer foregår på Sandbjerg Gods torsdag 28. maj og fredag 29. maj. Her bliver de østrigske læger informeret om livet i Danmark, hvilke muligheder, de får som læger i Danmark, og de kommer på besøg på et par af Region Syddanmarks sygehuse.

APPFWU01V