Skip til primært indhold

Millioner til plastnetværk i Esbjerg

Med en bevilling på 3,2 mio. kr. bakker Syddansk Vækstforum op om etablering af et nationalt innovationsnetværk inden for udvikling af plastvirksomheder. Plastcenter Danmark i Esbjerg står i spidsen for innovationsnetværket, PlastNet, der har et samlet budget over fire år på 32 millioner kroner.

- Det handler om, at hjælpe virksomhederne til at få ny viden der kan bruges i produktionen, for det er viden der skaber vækst. Ved at fokusere på de særlige styrker, der findes i Esbjerg-området kan vi udvikle viden og kompetencer, der kommer hele Region Syddanmark til gode. Det er Vækstforums forventning, at vi med vores støtte kan være med til at øge plastvirksomhedernes investeringer i forskning og udvikling, siger regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V).

Innovationsnetværket PlastNet er et samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, teknologiske videnformidlere. Formålet er at styrke samarbejdet mellem forskningen og det regionale erhvervsliv inden for erhvervsmæssige områder, hvor Syddanmark har særlige styrker og udviklingspotentialer. Og i Esbjerg står plastindustrien stærkt.

Inden for en 4-årig periode vil ca. 50 virksomheder samt vidensinstitutioner samarbejde om en række konkrete udviklingsprojekter, bl.a. et projekt om udviklingen af engangsartikler i bionedbrydeligt plast, og nye forbedrede teglprodukter ved anvendelse af plastfibre.

I Danmark er der i dag ca. 500 virksomheder, som producerer plastkomponenter eller -produkter og ca. 90 % af disse virksomheder tilhører gruppen af små og mellemstore virksomheder med færre end 250 medarbejdere.

Den globale konkurrence, f.eks. fra lavtlønslande som Kina, er stigende og Plastindustriens vidensintensitet målt i udgifter til forskning og udvikling er lav. For at industrien skal kunne klare sig fremover er det vigtigt, at virksomhederne er i stand til at omstille sig til en mere vidensintensiv og innovativ produktion, der gør dem i stand til at være på forkant med kundernes behov og udnytte alle plastmaterialets potentialer.

Fakta:

Et innovationsnetværk er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter, teknologiske videnformidlere, den offentlige sektor og andre relevante aktører inden for et bestemt fagligt område. Innovationsnetværkene finansieres af Videnskabsministeriet og har mindst 50 procents medfinansiering fra private virksomheder og andre. Der er i alt 11 nationale innovationsnetværk i Danmark, hvoraf de 4 er placeret i Syddanmark. Det er Plast, Aluminium, Robotteknologi og Offshore.

APPFWU02V