Skip til primært indhold

Intensivpladser under lup

Mangel på intensivsygeplejersker forsinker planlagte udvidelser på intensiv-området. Region Syddanmark vil nu skærpe indsatsen yderligere for at nedbringe antallet af intensivpatienter, der overflyttes fra et sygehus til et andet på grund af mangel på sengepladser.

I 2008 vedtog regionsrådet at øge antallet af sengepladser på intensivafdelingerne i Odense og i Esbjerg med henholdsvis ni og to nye pladser. Målet var at få færre intensiv-patienter på landevejene, men det er ikke lykkedes i tilstrækkelig grad viser den første status-rapport, der er lavet på området. Årsagen er først og fremmest, at der mangler medarbejdere.

- Vi skal gøre noget ved det her problem. Vi har allerede udvidet væsentligt på intensivafdelingerne i Odense og Esbjerg, men vi følger udviklingen tæt, og status-rapporten er et vigtigt redskab, der giver os mulighed for at skærpe indsatsen yderligere. Nu sætter vi fokus på at få de nødvendige medarbejdere og samtidig kan vi løbende tilpasse antallet af senge, så vi får antallet af intensivpatienter på landevejene bragt ned, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

212 overflytninger i 2008

Ifølge status-rapporten blev i alt 212 intensivpatienter i 2008 flyttet fra et sygehus i Region Syddanmark på grund af pladsmangel. Og foreløbig er 83 intensivpatienter blevet flyttet i årets fire første måneder. Antallet er altså ikke umiddelbart blevet mindre, og status er, at der stadig er ca. 4 pct. af regionens intensivpatienter, der bliver flyttet rundt på grund af pladsmangel.

Udviklingen skyldes ikke mindst, at sygehuset i Kolding og til dels også Aabenraa oplever en stigning i antallet af kørsler, mens der omvendt er tegn på en mere positiv udvikling i Odense.

Ud af de 11 nye sengepladser, der blev vedtaget i 2008, er det foreløbig kun fire af pladserne, der er taget i brug. Det er de fire sengepladser, det er lykkedes at ansætte medarbejdere til i Odense.

På det sønderjyske sygehus er der igangsat en udvidelse af den samlede kapacitet pr. 1. januar 2010 med to pladser i Aabenraa i forbindelse med overflytning af organkirurgien fra Sønderborg til Aabenraa. Det har imidlertid vist sig muligt at bemande disse pladser allerede pr. 1. juli 2009, og derfor tages de i brug på dette tidspunkt.

I Kolding bemandes der en ligeledes midlertidig plads pr. 1. juli 2009. Regionsrådet vil i forbindelse med budgettet for 2010 tage stilling til, om pladsen skal gøres permanent.

Vurderingen er, at denne kapacitetsforøgelse sammen med udvidelserne i Esbjerg og Odense vil kunne bringe overførslerne af patienter ned på et acceptabelt niveau.

Uddannelse i fokus

For at få det nødvendige antal medarbejdere arbejder Region Syddanmark på den korte bane med at hente kvalificere intensivsygeplejersker i Tyskland. På den lange bane blev det i 2008 besluttet at fordoble antallet af uddannelsespladser. Men også her er der store udfordringer.

Intensiv-området har generelt svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere, fordi der er en stor vagt-belastning, og manglen på medarbejdere gør det svært at undvære personale til teoretisk uddannelse og vejledning.

I øjeblikket begynder der to gange årligt et hold med plads til 24 elever, der knap er fyldt. Målet er, at der fra begyndelsen af 2010 kan begynde to hold med 24 elever. For at det skal lykkes, er der blandt andet taget initiativer til mere fleksible uddannelsesforløb, så det for eksempel bliver muligt at tage uddannelsen på deltid.

- Vi kan ikke være bekendt at køre rundt med intensivpatienter på grund af pladsmangel, og jeg mener det er et realistisk mål, at det fremover er under 1 pct. af intensivpatienterne, der bliver kørt rundt på grund af pladsmangel. Men det kræver altså, at vi får flere medarbejdere på intensivafdelingerne. Her er nøgleordene er uddannelse og bedre arbejdsforhold. Det skal vi have løst, og derfor ser jeg frem til den videre politiske behandling af rapporten, siger 1. næstformand og formand for særligt udvalg vedr. sundhed Poul-Erik Svendsen (S).

Status-rapporten blev behandlet torsdag den 6. maj i det særlige udvalg vedrørende sundhed.

APPFWU01V