Skip til primært indhold

Første spadestik til regionshusets tilbygning

Region Syddanmark er klar til at gå i gang med tilbygningen til regionshuset i Vejle, og på onsdag, den 20. maj, vil regionsrådsformand Carl Holst tage det første spadestik til byggeriet.

Tilbygningen til regionshuset sker for at afhjælpe den nuværende pladsmangel i huset og for at samle flest mulige administrative funktioner på Damhaven 12.
Blandt andet er planerne, at bygningsafdelingen og it-afdelinger fra mindre satellitafdelinger udenfor huset skal samles i bygningen.

Den nye bygning får et meget lavt energiforbrug. Det sker ved at installere ca. 140 m² solceller på taget, ved anvendelse af tre lags glas og ekstra isolering i ydervægge, i gulvkonstruktionen i stueetagen samt på tag. Også den faste belysning i huset, dvs. lysarmaturer m.v., vil få et lavt energiforbrug.
Når bygningen står færdig, vil den kunne klassificeres som lavenergibygning klasse 1 i henhold til det danske bygningsreglement 08. Det betyder, at energiforbruget kun vil være ca. 50 kWh/m2 pr. år, hvilket er næsten en halvering i forhold til det, der maksimalt er tilladt.

Spadestikket tages på den kommende byggeplads ved regionshusets øst-ende, Damhaven 12 i Vejle onsdag den 20. maj kl. 13.

Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta om tilbygningen

Den nye bygning vil give plads til 78 arbejdspladser. Den opføres i 3 etager mod øst som forlængelse af den eksisterende bygning. Mellem den eksisterende bygning og den nye bygning vil der blive opført en mellembygning med facader i glas.
Den nye bygnings totale længde er ca. 40 m, det bebyggede areal 585 m² og bruttoetagearealet 1755 m².

Udefra vil den nye bygning ligne den eksisterende bortset fra vinduer, hvor inddeling og størrelse er ændret.
Byggeriet går i gang den 25. maj 2009 og bygningen forventes at kunne tage i brug 1. april 2010.
Det samlede anlægsbudget er på ca. 29 mio. kr.

APPFWU01V