Skip til primært indhold

De sociale tilbud under konstant udvikling og forbedring

Mere fokus på den enkelte bruger, masser af dygtige medarbejdere, kompetente ledere, bedre tilsyn, mere uddannelse og et tættere samarbejde mellem tilbuddene og de pårørende.

Sådan lyder fremtiden for de sociale tilbud i Region Syddanmark. Nu markeres det, at 2 års arbejde med 6 projekter i den sociale udviklingsplan – faglig udvikling, beboeren i centrum, pårørende, ledelse, uddannelse og tilsyn – er bragt til ende.

Nu skal projekterne slå rødder på de enkelte sociale tilbud og blive en fast forankret del af hverdagen – til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere.

Beboerne og de pårørende i større fokus

Beboeren i centrum handler om, at de sociale tilbud skal blive endnu bedre til at tilgodese den enkelte brugers ønsker, behov og rettigheder.

Der er bl.a. udarbejdet et idé-katalog i form af en tegneserie, som skal understøtte tilbuddenes arbejde med beboernes selv- og medbestemmelse.

De pårørende skal i højere grad indgå i et samarbejde med de sociale tilbud. Der er udarbejdet en overordnet pårørende-politik, som skal specificeres på de sociale tilbud, og der er udarbejdet en folder om det gode samarbejde.

Begrebet faglig udvikling dækker over at klæde medarbejderne bedst muligt på, så de kan gøre deres arbejde på allerbedste vis.

Mere uddannelse og bedre tilsyn

Tiltagene skal være med til at understøtte samarbejdet mellem personale og beboere ligesom, at det skal sætte fokus på, hvad der virker bedst i det socialfaglige arbejde.

Netværksgrupper for ledere, fyraftensmøder, fælles ledelsesgrundlag og strategipapir om lederuddannelse og –udvikling. Alt sammen tiltag, som skal sikre udvikling og uddannelse af ledere på det sociale område.

Praktikvejledning for pædagogstuderende i praktik på de sociale tilbud skal forbedres, medarbejderne skal i højere grad tilbydes efter- og videreuddannelse, og samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Region Syddanmark skal optimeres. Det er målet med projekt uddannelse.

Endelig bliver tilsynene på de sociale tilbud flere og bedre. To gange om året får tilbuddene besøg af det eksterne tilsyn – et anmeldt og et uanmeldt besøg. Og som noget nyt skal lederne på tilbuddene én gang om året gennemføre et uanmeldt internt tilsynsbesøg.

APPFWU02V