Skip til primært indhold

Ansøgning om støtte til akutsygehuset i Aabenraa

Sygehus Sønderjylland er klar til at få del i milliarderne, når regeringen i 2010 åbner for anden runde med uddeling af midler til fremtidens sygehuse. Et flertal i regionsrådet vedtog mandag det før-screeningsmateriale, som skal danne baggrund for den videre dialog med Erik Juhl-udvalget om akutsygehuset i Aabenraa.

- Vi har taget et vigtigt skridt i arbejdet med fremtidens akutsygehus i Aabenraa. Jeg forventer, at Erik Juhl-udvalget vil se positivt på vores ansøgning. Sønderjyderne fortjener virkelig at få et stærkt akutsygehus, derfor gør vi hvad der skal til for at opnå maksimal støtte, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Ændrede forudsætninger

Med det nye oplæg har Region Syddanmark strakt sig til det yderste for at opnå regeringens medfinansiering til udbygningen af sygehuset i Aabenraa. Det betyder, at akutsygehuset vil blive mindre end først planlagt og samtidig omkring 1 mia. kr. billigere.

Region Syddanmark har i det oprindelige materiale forudsat en stigning på 95 pct. i antallet af ambulante patienter frem til 2020.I mellemtiden har ekspertpanelet valgt at arbejde med en stigning på 50 pct. Sammen med en reduktion på 20 pct. i antallet af senge er det eksempler på, hvordan de nye standarder presser nybyggeriet ned i størrelse, så det bliver svært at få plads nok i de nye rammer. Og endnu sværere bliver det, når de eksisterende bygninger skal tilpasses de nye standarder. For eksempel ville det ikke være hensigtsmæssigt at forsøge at omdanne forhallen på sygehuset i Aabenraa til lægekontorer for at få antallet af kvadratmeter til at slå til.

- Med de nye nationale standarder risikerer vi at bygge sygehuse, der ikke kan leve op til fremtidens behov. Den plan, der ligger for akutsygehuset i Aabenraa og for den sags skyld de andre sygehuse er blevet en presset model, der for mig at se ikke harmonerer med ønsket om et sygehusvæsen i verdensklasse. Men som region har vi forberedt os så godt som muligt. Lige nu er opgaven at sikre borgerne i Syddanmark mest mulig støtte til sygehusene. Og skulle vi så gå hen og få brug for mere plads, har vi sørget for at alt bliver bygget, så det er så fleksibelt som muligt og nemt kan ændres, siger Poul-Erik Svendsen (S) 1. næstformand i Region Syddanmark og formand for det særlige udvalg vedr. sundhed.

Se Region Syddanmarks brev til ekspertpanelet vedr. før-screening af Sygehus Sønderjylland

APPFWU02V