Skip til primært indhold

Sund økonomi i Region Syddanmark

2008 har været præget af høj aktivitet og sund økonomi i Region Syddanmark. Det viser Årsrapporten 2008, der netop er blevet behandlet af regionsrådet.

- Vi kan kun være stolte over, hvad vores medarbejdere har præsteret i 2008, siger regionsrådsformand Carl Holst (V) og tilføjer:

- På sygehusene for eksempel - har vi opnået den vækst i antallet af undersøgelser og behandlinger, som vi aftalte med regeringen, og samtidig har medarbejderne formået at effektivisere arbejdsgange og lignende. Så jeg er godt tilfreds.

Med regeringen var aftalt en vækst på 8,8 pct. i antallet af undersøgelser og behandlinger fra 2006 til 2008, og det mål blev nået til trods for konflikten på sundhedsområdet sidste forår.

Godt rustet til fremtiden

Også regionens øvrige hovedområder har været præget af høj aktivitet og sund økonomi. Dermed er Region Syddanmark godt rustet til de kommende års udfordringer.

- Vi har opnået flotte resultater uden at sætte økonomien over styr, og vi har overholdt vores del af økonomiaftalen med regeringen. Så på den måde giver 2008-resultatet os et solidt grundlag for at løse de udfordringer, vi står over for. Det betyder en meget stram økonomistyring, men en sund politisk drøftelse af vores mål overfor borgerne og udviklingen i aktiviteten forudsætter nu en gang, at der grundlæggende er sikret balance i økonomien, siger Carl Holst.

Også 2007 var præget af høj aktivitet og sund økonomi.

FAKTA

Regionens opgaver omfatter tre hovedområder med hver deres finansiering:

1 – Sundhedsområdet med sygehuse, psykiatri og sygesikring
2 – Socialområdet med specialiserede sociale tilbud
3 – Regional Udvikling

Regionens samlede driftsomkostninger var i 2008 på 21,9 mia. kr. Regionen har ca. 26.000 ansatte, svarende til knap 23.800 fuldtidsstillinger.

APPFWU02V