Skip til primært indhold

Sådan skal fremtidens akutmodtagelser se ud

Region Syddanmark har vedtaget en plan for, hvordan sygehusene skal tage imod de akutte patienter i de fælles akutmodtagelser.

Næsten alle akutte patienter skal i fremtiden ind på sygehuset via en af Region Syddanmarks fem akutmodtagelser, og nu ligger det fast, hvordan akutmodtagelserne skal indrettes, så de fungerer optimalt i forhold til resten af sygehuset. Regionsrådet har netop vedtaget planen for de fælles akutmodtagelser, efter at den har været i høring.

- Jeg er glad for, at planen har fået stor opbakning af høringsparterne. Det fortæller mig, at vi er på rette vej. Borgerne skal have den bedst tænkelige behandling, og med planen her sikrer vi, at vores fælles akutmodtagelser bliver indrettet, så de fungerer bedst muligt med resten af sygehuset, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Med planen bliver akutmodtagelserne gjort til et centralt omdrejningspunkt på akutsygehusene. Et team af specialister vil sørge for, at alle patienter bliver hurtigt undersøgt, og patienter der skal i videre behandling vil blive overdraget til den rette afdeling på sygehuset efter stafet-metoden. Det vil sige, at man først giver slip på patienten, når man er sikker på, at afdelingen har godt fat.

- Vores vision er, at alle patienter får samme høje kvalitet, uanset hvornår man bliver indlagt. Den plan, vi har vedtaget, har et klart fokus på det gode patientforløb, så jeg tror på, at den vil komme patienterne til gavn. Det er en meget vigtig brik i fremtidens sygehuse, siger Poul-Erik Svendsen (S) 1. næstformand og formand for særligt udvalg vedrørende fælles akutmodtagelse.

Sygehusene i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa bliver indrettet med fælles akutmodtagelser som led i Region Syddanmarks plan for fremtidens sygehuse.

APPFWU02V