Skip til primært indhold

Region Syddanmark laver messe om opgaveflytning

Region Syddanmark satser stort på at inspirere og efteruddanne medarbejdere, så de kan varetage nye opgaver, der tidligere været forbeholdt bestemte faggrupper. Onsdag den 10. juni inviterer regionen til messe i Vingstedcentret ved Vejle, hvor det bliver muligt at høre om en lang række opgaver, der er blevet flyttet fra en faggruppe til en anden.

Forudsætningen for den gode opgaveflytning er, at patienten er i centrum, og at der fortsat er fokus på kvaliteten i behandlingen. Målet er med vidensdeling og inspiration at få de gode erfaringer ud i alle kroge af regionen og motivere flere afdelinger på regionens sygehuse til at gå i gang med opgaveflytning.

- Opgaveflytning er med til at nedbringe manglen på arbejdskraft i sundhedsvæsnet, og så er det med til at gøre det mere spændende for medarbejderne at gå på arbejde, fordi de bliver fagligt udfordret. Derfor arbejder vi strategisk med opgaveflytning i Region Syddanmark, og jeg håber messen her vil synliggøre og udvikle de mange gode eksempler, vi har i regionen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

På messen vil sygehusledelser, medarbejderrepræsentanter, udviklingssygeplejersker, ildsjæle m.m. mødes og udveksle erfaringer. Messen er lavet som en markedsplads med workshops, og man kan blandt andet høre om opgaveflytning på intensivområdet, mammograferende social- og sundhedsmedarbejdere og portører, der løser opgaver på operationsgangen.

Pressen er velkommen til at deltage.

APPFWU01V