Skip til primært indhold

Penge til internetbaseret skoleradio

To erhvervsskoler i Region Syddanmark, Hansenberg i Kolding og EUC i Sønderjylland, vil igennem det næste års tid sætte et internetbaseret projekt i søen. Skolemateriale vil blive lagt på nettet som podcast, og elever og lærere kan efterfølgende downloade det og bruge det i forbindelse med undervisningen.

Regionrådet i Region Syddanmark har netop valgt at støtte projektet med knap en halv million kroner.

”Vi har valgt at støtte projektet, fordi vi vurderer, at det er et innovativt og nytænkende projekt. Projektet møder de unge, der hvor de er og udgangspunktet for projektet er netop brugen af de medier, som de unge bruger i forvejen. Og det er vigtigt, hvis vi skal ramme målgruppen og motivere dem til, ikke kun at søge uddannelsen, men også til at gennemføre deres uddannelse, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Ikke radio i traditionel forstand

Projektet går under navnet ”Danmarks første skoleradiostation”, men har ikke meget med skoleradio i traditionel forstand at gøre.

Skoleradio-projektet skal inspirere til pædagogisk udvikling ved at være en kanal for elev- og lærerproduktioner i lydform, fremstillet i og til undervisningen. Det faglige indhold vil blive lagt på nettet som podcast, og elever og lærere kan downloade det eksempelvis via deres MP3.
Projektet vil bl.a. blive koblet på et filmstudie og på skolens tilbud om musikundervisning.

To syddanske erhvervsskoler deltager

Projektet bygger på et samarbejde mellem to erhvervsskoler fra Region Syddanmark og to erhvervsskoler i Region Midtjylland.
I Region Syddanmark er det Hansenberg i Kolding og EUC Syd i Tønder, Aabenraa og Sønderborg, som bliver frontløbere for projektet.

Intensionen med projektet er at motivere unge til at søge en erhvervsrettet uddannelse og sker ud fra et ønske om at øge gennemførelsesprocenten på erhvervsskolerne.

Vil kunne mindske frafaldet

”Vi forventer, at projektet har en effekt på målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. På de to skoler er det forhåbningen, at der på længere sigt vil ske en samlet reduktion af frafaldet på 32 elever efter tre år. Desuden er det planen, at projektet skal brede sig til andre skoler i regionen, siger Karsten Uno Petersen (S), formand for særligt udvalg vedr. regional erhvervspolitik og international samarbejde.

Skal brede sig til andre skoler

Der er tilknyttet nogle såkaldte interessentskoler i regionen, som følger projektet på sidelinien. Intensionen er, at de løbende drager erfaringer fra de andre erhvervsskoler og at projektet skal brede sig til interessentskolerne.

APPFWU02V