Skip til primært indhold

Nyt Universitetshospital - Det første CO2-neutrale hospital i verden?

”Velkommen til Hollufgård, og konferencen om det CO2-neutrale nye universitetshospital. Ovre på den anden side af vejen er der nu en kæmpe rapsmark. Om få år er det en byggeplads. Om ti år har vi færdigbygget Region Syddanmarks nye universitetshospital - og fremtidens sygehus - på den mark,” sådan bød regionsrådsformand Carl Holst (V) deltagerne i konferencen om CO2-neutralt Nyt OUH velkommen på Hollufgård tirsdag formiddag.

Carl Holst bød velkommen på Hollufgård Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød de 135 deltagere velkommen på Hollufgård ved Odense. Foto: Jørgen Diswal.

Carl Holst bød velkommen på Hollufgård Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød de 135 deltagere velkommen på Hollufgård ved Odense. Foto: Jørgen Diswal.

De 135 deltagere på konferencen kom fra alle genrer af erhvervslivet og sundhedssektoren, altså repræsentanter for dem der skal være med til at realisere Region Syddanmarks vision om et klimavenligt hospital.

Målet var at få samlet de interesserede parter der kan være medvirkende til at udvikle de løsninger, der er nødvendige for at realisere målet om at opføre Nyt OUH som CO2-neutralt. Og målet så ud til at være nået da konferencen startede klokken 10, der var ikke én tom stol.

 

Ikke én stol var ledig da konferencen startede Interessen for konferencen var stor, og der var ikke én stol ledig. Foto: Jørgen Diswal.

Ikke én stol var ledig da konferencen startede Interessen for konferencen var stor, og der var ikke én stol ledig. Foto: Jørgen Diswal.

”Planen er ambitiøs, men bestemt realistisk. Det vil kræve nye teknologier, innovation og erhvervsudvikling, der skal tænkes kreativt og anderledes. Regionens virksomheder og Region Syddanmark har nu en enestående mulighed for at markere sig på verdenskortet. Det er store udfordringer, men de kan forhåbentligt være med til at skabe en række projekter, der kan kickstarte et erhvervsudviklingseventyr i Region Syddanmark” sagde Carl Holst i sin introduktion til dagen.

Der skal tænkes kreativt

Projektdirektør for Nyt OUH, Niels Mortensen, præsenterede baggrunden for en nybygning, og ridsede nogle af udfordringerne for det fremtidige hospital op.

”Vi forbruger jo ikke som et parcelhus – opvarmning, belysning, procesvarme, ventilation, køling og elektronik er vores største udfordringer. Hvis vi ikke gør noget, så stiger vores energiforbrug med sikkerhed. Vi får flere og flere automatiseringer og elektroniske hjælpemidler. Vi skal altså have tænkt over arkitektur, teknologi og adfærd. Det er blandt andet derfor, at vi har inviteret jer med her i dag,” sagde Niels Mortensen.

Hvad er CO2-neutralt egentligt?

Ingeniør Olaf Bruun Jørgensen, fra det rådgivende ingeniørfirma Esbensen A/S, stillede spørgsmålet, hvad er CO2-neutralt?

”Definitionen af et CO2-neutralt skal vi have på det rene først, og det håber jeg vi kan finde ud af i fællesskab i dag – hvad er det? En ting er sikkert, der skal tænkes over design i forhold til forbrug og indeklima. Vi er kommet langt, men der skal mere til, og det er helt sikkert, at sygehusene selv skal være energiproducerende i et vist omfang, for at målet om CO2-neutralt byggeri er realistisk,” sagde Olaf Bruun.

Esbensen A/S har stor erfaring i energivenlige sygehusbyggerier, og har været rådgivende på en række europæiske hospitalsprojekter. Med energiproducerende menes der f.eks. solcelleanlæg på taget og jordvarmeanlæg under hospitalet.

Oluf Bruun Jørgensen - hvad er co2 neutralt? Olaf Bruun Jørgensen fra Esbensen A/S håbede på, at der i løbet af dagen kunne blive defineret en ramme for hvad der menes med CO2-neutralt. Foto: Jørgen Diswal.

Oluf Bruun Jørgensen - hvad er co2 neutralt? Olaf Bruun Jørgensen fra Esbensen A/S håbede på, at der i løbet af dagen kunne blive defineret en ramme for hvad der menes med CO2-neutralt. Foto: Jørgen Diswal.

Lidt i samme retning startede Louise Aastrøm, fra Rådgivergruppen på Universitetshospitalet i Skejby, sit oplæg:

”Hvad indgår i et CO2-regnskab? Byggepladsdrift, transport, materialer, faciliteter, drift, vedligehold, affaldsproduktion osv. Rammerne skal defineres, og vi skal se på de geografiske muligheder for at blive selvforsynende. Opstillingen af f.eks. vindmøller er en mulighed, grundvandskøling, varmepumpeanlæg, solceller på store tagflader. Vi arbejder med fire områder, hvor vi ret enkelt kan gøre en ekstraordinær indsats for at blive selvforsynende. Vand, varme, elektricitet og køling”.

Workshop og opsamling

Efter oplæggene i plenum var det tid til workshops med fokus på kendte udfordringer og behov for nye løsninger: Det CO2-neutrale sygehus; Energieffektivisering – procesenergi; Effektivisering af energi til driften – hvordan sikres et godt indeklima med lavt energiforbrug?

Klar til workshop på første sal Klar til workshop, hvordan sikres et godt indeklima med lavt energiforbrug? Foto: Jørgen Diswal.

Klar til workshop på første sal Klar til workshop, hvordan sikres et godt indeklima med lavt energiforbrug? Foto: Jørgen Diswal.

Efter workshops præsenterede direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen, resultaterne af dagen, og fortalte om det videre arbejde med projektet.

APPFWU01V