Skip til primært indhold

IT til ny vagtcentral på OUH forsinket

IT-systemet til Region Syddanmarks nye vagtcentral er blevet forsinket. Derfor har regionsrådet vedtaget en midlertidig løsning.

IT-systemet til Region Syddanmarks nye vagtcentral er forsinket. Derfor vedtog regionsrådet 22. juni 2009, at der indgås en aftale med Falck om at køre videre med det nuværende IT-system i en periode. Det skal ske fra nyrenoverede lokaler på OUH.

- Den nyrenoverede vagtcentral på OUH skal tages i brug pr. 1. september med de IT-systemer, som Falck på nuværende tidspunkt bruger på vagtcentralen i Kolding, og fra samme dato flytter Falck sit personale til OUH, siger formand for udvalget for gennemførelse af nye kontrakter på det præhospitale område, Stephanie Lose (V).

- At Region Syddanmark i en periode benytter det nuværende system betyder dog ikke, at arbejdet med at implementere det nye IT-system stopper, tværtimod. Vi vil i Region Syddanmark og i samarbejde med de øvrige regioner bidrage alt, hvad vi kan for at sikre, at regionen kan få implementeret det system, vi køber via økonomistyrelsen.

Forsinket leverance

25. juni 2007 vedtog regionsrådet at lave én samlet vagtcentral i Region Syddanmark, og den skulle placeres på Odense Universitetshospital og huse regionens akutmedicinske koordinationscentral (AMK). Region Syddanmark skulle herunder levere IT-udstyret til vagtcentralen. Dels for at sikre, at Region Syddanmark havde mulighed for at indkøbe det samme udstyr som de øvrige regioner, og dels for at regionerne kunne hjælpe hinanden og få ejerskab til data på området. Falck vandt udbuddet om den daglige drift og skal drive regionens vagtcentral fra 1. september.

Efterfølgende besluttede de fem regioner at indkøbe ens IT-systemer via Økonomistyrelsen, som sendte systemet i udbud.
 
Firmaet Terma blev valgt til at levere en kontrolrumsløsningen, som skal sikre, at regionernes vagtcentraler kan disponere ambulancer og bruge det nye beredskabsnet (SINE). Og det er leverancen af den løsning, der er blevet forsinket.

Region Syddanmark forventer, at staten dækker alle ekstraudgifter, da regionernes indkøb via Økonomistyrelsen ikke kunne leveres til tiden.

APPFWU01V