Skip til primært indhold

Grænseregionen skal brandes stærkere

Grænseregionen, der tæller Syddanmark, Slesvig og K.E.R.N., skal blandt borgere og virksomheder opfattes som et stærkt, samlet område med masser af oplevelses- og kulturmuligheder og et sted med god grobund for virksomheder. Det besluttede Interreg-Udvalget på et møde 9. juni.

- Der er stort behov for at synliggøre styrkerne og potentialerne i den dansk-tyske region. Vi vil styrke grænseregionens fælles opfattelse, så traditionskulturen, hvor syddanskere bliver i Syddanmark og slesvigere bliver i Slesvig, ophæves, siger regionsrådsmedlem og formand for Interreg-Udvalget Jens Andresen (V).

Derfor har Region Syddanmark og Industrie- und Handelskammer Flensburg (IHK Flensburg) lagt grundstenene til et projekt, der skal sætte fokus på kultur, oplevelser og erhvervsmuligheder i grænseregionen. Projektet omfatter to trin: en medieplatform til profilering af oplevelses- og kulturmuligheder og en række erhvervsfestivaler, der skal samle virksomheder nord og syd for grænsen.

Medieplatformen bliver ligesom AOS.dk, Alt Om Syddanmark, og skal fungere som kultur- og oplevelsesguide for kommende teaterforestillinger, koncerter og lign. Kulturoplevelserne vil desuden optræde i medierne i grænseregionen. På den måde bliver beboere nord og syd for grænsen opmærksomme på oplevelser og kulturmuligheder, de før ikke kendte til.

- Når borgerne og virksomhederne krydser grænsen, bidrager de til en stærkere fælles forståelse af hinanden. De mødes og lærer mere om hinanden, ligesom vi ser i Øresundsregionen mellem Malmø og København, hvor danskere i stigende grad rejser til Sverige og omvendt. Og hermed skabes et bedre grundlag for hoteller, restauranter og virksomheder, siger Jens Andresen.

Flere partnere skal inddrages

- Region Syddanmark og Industrie- und Handelskammer Flensburg har lagt den første sten til et sådant projekt. Men udvalget ønsker at udvide projektet med flere partnere, således at regionen er bredt repræsenteret. Herved kan de enkelte partnere bidrage væsentligt med viden om netop deres lokalområde, fortsætter Jens Andresen.

Fordi der ønskes handling her og nu, inviteres tyske og danske erhvervsfolk, kommuner og andre interesserede til at deltage i en workshop inden sommerferien. Her vil det blive drøftet, hvordan branding-opgaven løses bedst muligt, herunder omfang og indhold af et fremtidigt Interreg-projekt.

Planen er, at parterne den 10. august indsender en ansøgning om støtte fra Interreg-programmet.

APPFWU02V