Skip til primært indhold

1000 borgere får brev om, at deres grunde måske er forurenede

Region Syddanmark offentliggør i dag oplysninger om aktiviteter på 1000 grunde i det tidligere Vejle Amt, der kan have givet anledning til forurening i Kolding, Vejle og Fredericia Kommuner. Det sker på internettet www.regionsyddanmark.dk/jordforurening.

Det betyder, at alle fremover kan søge på disse grunde i forbindelse med f.eks. handel af fast ejendom. De berørte borgere får nu brev om, at regionen har oplysninger om deres grunde.

- Vi har længe gerne villet give boligmarkedets parter en bedre service på det her område, hvor vi ved, der er en stor efterspørgsel. Når det er tilgængeligt på internettet, gør vi det lettere for både grundejere og ejendomsmæglere at få overblik over de enkelte grunde, siger Poul Weber (V), formand for det særlige udvalg vedr. kollektiv trafik og miljø

Regionen har oplysningerne dels fra kommunale indberetninger om f.eks. spild og uheld med olieprodukter dels fra opslag i telefonbøger og vejvisere på bestemte virksomhedstyper samt fra kommunale virksomhedslister. Der er ikke indsamlet yderligere materiale om aktiviteterne på ejendommen.

Region Syddanmark begynder nu at indsamle materiale fra kommunernes miljø- og byggesagsarkiver. Vi vil efterfølgende vurdere, om aktiviteterne på den enkelte ejendom har kunnet give anledning til jordforurening. Vi forventer at have afsluttet vurderingen af de godt 1000 grunde inden for en periode på ca. 3 år.

Samtidig med, at brevene sendes ud, gøres oplysningerne tilgængelige på hjemmesiden www.regionsyddanmark.dk/jordforurening. Ved at bruge linket ”Søg en forurenet grund” og følge instrukserne kan der nu findes oplysninger om de forurenede grunde fra de tidligere Vejle, Ribe og Fyns amter. Senere på året forventer Region Syddanmark også at offentliggøre data fra det tidligere Sønderjyllands Amt.

Region Syddanmark oplever stor efterspørgsel på oplysninger om jordforurening. Ejendomsmæglere, advokater og kreditforeninger har brug for oplysningerne i forbindelse med køb, salg og belåning af ejendomme. Hvis der er mistanke om, at en grund er forurenet, kan den være svær at sælge. Ikke nødvendigvis fordi der ikke er interesserede købere, men fordi det kan være svært at få lån hos kreditforeningerne på normale betingelser. Værdien af ejendommen kan derfor falde.

Kortlægning af jordforurening sker for at sikre rent drikkevand og forhindre, at forurening truer ejendomme, som anvendes til boliger, børneinstitutioner eller offentlige legepladser. Kortlægningen skal desuden sikre, at der er styr på den forurenede jord ved bygge- og gravearbejder.

APPFWU02V