Skip til primært indhold

Forurenet legeplads i Vejle bliver renset op

Børnene i Børnehuset Bullerbo i Vejle har leget på forurenet jord. Hverken børn eller forældre har dog grund til at frygte for børnenes helbred.

Det er Region Syddanmarks jordforureningsafdeling, der har undersøgt børneinstitutionen, der ligger på et tidligere engområde, som har været anvendt til losseplads i 1940-50’erne. Undersøgelsen viser, at lossepladsen ikke er blevet afdækket tilstrækkeligt. Dele af Bullerbos legeplads er forurenet med tungmetaller, tjæreprodukter, olieprodukter og klorerede opløsningsmidler.

Nogle af olieprodukterne og nogle af de klorerede opløsningsmidler anses for at være kræftfremkaldende, hvis man udsættes for dem i længere tid, men forældrene har ingen grund til at være bange for deres børns helbred, forsikrer ledende embedslæge Henrik L. Hansen fra Embedslægerne i Syddanmark:

- Selvom børnene har leget i jorden, er risikoen for at de er blevet udsat for forurening minimal, siger Henrik L. Hansen.

Både forældre og personale er orienteret om forureningen, og børnene må nu indstille sig på at undvære det meste af deres legeplads de næste par måneder.

Region Syddanmark er lige nu ved at planlægge en oprensning af jordforureningen og forventer at gå i gang med gravearbejdet til august.

Herefter vil legepladsen blive sikret med et markeringsnet, og ovenpå det bliver der lagt enten 50 cm ren jord eller fast belægning, så der ikke længere er mulighed for at komme i kontakt med den forurenede jord og lossepladsens fyld.

Region Syddanmark vil i samarbejde med embedslægen afholde informationsmøde for institutionens forældre torsdag den 13. august 2009, hvor der vil blive orienteret nærmere om forureningen, risikoen og den kommende oprensning på legepladsen.

Forureningen i Bullerbo er blevet kendt, fordi Region Syddanmark er ved at gennemgå 15 børneinstitutioner i regionen, hvor der er viden om mulig forurening. Tidligere på året undersøgte Region Syddanmark 42 børneinstitutioner i Esbjerg og Vejle kommuner, hvoraf kun én var forurenet.

APPFWU02V