Skip til primært indhold

Forskning styrkes i Region Syddanmark

Regionsrådet søsatte på regionsrådsmødet 22. juni 2009 to nye initiativer, som skal styrke forskningen i Region Syddanmark og give regionens sygehuse bedre grundlag for at tilbyde patienterne den bedste behandling og for at være forberedt på fremtidens udfordringer med nye behandlinger, ventelister og stigende patientkrav.

Der blev på regionsrådet derfor lagt 20 mio. kr. til side i en pulje, som læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, jordemødre og andet sundhedspersonale kan søge for at uddanne sig til forskere med en ph.d.-grad. 1 mio. kr. skal bruges til forskning i patientsikkerhed, og de resterende 19 mio. kr. er målrettet forskning i sundhed og psykiatri.

Puljen skal være med til at sikre, at patienterne møder et bedst muligt uddannet sundhedsfagligt personale på sygehusene, der kan give den bedst mulige behandling, og at behandlingen bygger på den nyeste viden fra forskningen. Sygehusene og psykiatrien i Region Syddanmark har fået tilsendt ansøgningsskemaer og informationer om, hvordan den videre ansøgningsproces foregår.

Derudover besluttede regionsrådet at styrke forskningen med 8 mio. kr i 2009 i blandt andet de højt specialiserede behandlinger i Region Syddanmark. På den måde tilbydes borgerne det højeste specialistniveau på så mange behandlingsområder som muligt i deres egen region.

APPFWU01V