Skip til primært indhold

Aluminiumscentrum ligger fortsat i Syddanmark

Med finansieringen af et fireårigt netværksprojekt til i alt 60 mio. kr., hjælper Syddansk Vækstforum innovationsnetværket AluCluster i Tønder Kommune til at bibeholde sin position som Danmarks førende aluminiums-innovationsnetværk.

- Det handler om, at få virksomhederne til arbejde sammen om at skabe ny viden, der kan omsættes direkte i produktionen. Det er med andre ord Vækstforums forventning, at vi med vores støtte kan være med til at øge innovationen i aluminiumsvirksomhederne i Tønderområdet – og på sigt i hele regionen, siger udviklingsdirektør i Region Syddanmark, Mikkel Hemmingsen.

Projekt Innovationsnetværk AluCluster er et værktøj til systematisk at arbejde med kompetenceudvikling og udvikling af nye forretningsområder for danske og syddanske aluminiumsvirksomheder. Projektet giver virksomhederne den nyeste tekniske viden og bidrager til konkrete samarbejder omkring prototypefremstilling med mere.

Helt konkret fokuserer projektet på at danne såkaldte vækstgrupper af aluminiumsvirksomheder, der skal beskæftige sig med forskellige brancher, f.eks. hospitalssektoren, bygge- og anlægsbranchen, transportområdet, vindmølleindustrien og landbrugssektoren.

Slut med hemmelighedskræmmeri

Målet er at dykke ned i et brancheområde og finde udækkede behov, som virksomhederne så efterfølgende kan arbejde sammen om at udvikle konkrete produkt-ideer til. Denne form for samarbejde er helt unik, da produktudvikling i mange brancher normalt er omgærdet af hemmelighedskræmmeri, og gerne foregår isoleret i de enkelte virksomheder.

På denne måde er det meningen, at der med tiden kan udvikles nye forretningsområder indenfor områder med stort uudnyttet kommercielt potentiale – allerhelst i et tæt og åbent samarbejde mellem flere virksomheder og videninstitutioner.

Fonden AluCluster (administrator og projektansvarlig) har fået 7 mio. kr. af Forsknings- og Innovationsstyrelsen til etablering af det nationalt dækkende innovationsnetværk. Syddansk Vækstforum medfinansierer netværket med i alt 2.6 mio. kr.

Fakta:

Alucluster består af en række samarbejdspartnere: Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet (Esbjerg), Det Kongelige Danske Kunstakademi, Teknologisk Institut, Force Technology, MCI/SDU Sønderborg, Handels- og Ingeniørhøjskolen Herning, EUC Syd, Udviklingscenter for Møbler og Træ i Herning, Plast Center Danmark. Derudover indgår min. 75 aluminiumsvirksomheder.

Der er i alt 11 nationale innovationsnetværk i Danmark, hvoraf de 4 er placeret i Syddanmark. Det er Plast, Aluminium, Robotteknologi og Offshore.

APPFWU02V