Skip til primært indhold

46 mio. kr. skal holde unge fast på uddannelses-sporet

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum støtter projekt Hold Fast med samlet budget på 46 mio. kr. Projektet er tværregionalt mellem Region Syddanmark og Region Midtjylland, og har deltagelse af over 100 forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, der er gået sammen om at mindske frafaldet af studerende.

Syddansk Vækstforum indstiller projektet til støtte på 23,3 mio. kr. Projektet medfinansieres af Region Syddanmarks uddannelsesmidler for 4,7 mio. kr. Denne del af finansieringen går til aktiviteter allerede i efteråret 2009. Ansøgningen blev behandlet af både regionsrådet og Syddansk Vækstforum i uge 26,

Hold Fast indgår som en del af Vækstforums Vækstpakke, og er et koordineret forsøg på, at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet organiseres i en række lokale konsortier. Fire af dem bliver placeret i den syddanske region. Hvert konsortium består af alle typer af ungdomsuddannelser, dvs. både tekniske skoler, handelsskoler, sosuskoler og gymnasier. Derudover er Ungdommens uddannelsesvejledning med i alle konsortier, da det er bindeleddet mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

FAKTA:

Projektet indeholder 6 delprojekter:

  1. Indslusning – Perioden fra man melder sig til en ungdomsuddannelse i marts til man starter i august
  2. Intro – De første 2-3 måneder på ungdomsuddannelsen er afgørende for hele ungdomsuddannelsesforløb
  3. Opsamling – frafaldtruede elever tages ud af den nuværende ungdomsuddannelse, og samles på opsamlingskurser, hvor der laves individuelle forløb
  4. Institutionsuafhængige mentorer – Skal sikre, at man fastholder samme mentor selvom man falder fra en ungdomsuddannelse
  5. IT – læringsrum – nye undervisningsformer der skal gøre undervisningen mere interessant
  6. Praktikplads indsats

 

APPFWU01V