Skip til primært indhold

Syddanske virksomheders største eksportmarked i tilbagegang

De syddanske virksomheder er afhængige af fremgang i den tyske økonomi, viser Syddansk Vækstbarometers kvartalsvise undersøgelse.

Efter et par år med fremgang i tysk økonomi er udviklingen vendt. Tyskland er ramt af krisen. I en nylig offentliggjort rapport fra Bundesbank, den tyske centralbank, er udsigterne for tysk økonomi i 2009, at den skrumper med 0,8 pct.

Det har stor betydning for de syddanske virksomheders mulighed for afsætning. Tyskland er det vigtigste eksportområde for virksomhederne i Syddanmark. 20 % af virksomhederne eksporterer til Tyskland og 14 % har Tyskland som det vigtigste eksportmarked.

Tallene fremgår af Region Syddanmarks kvartalsvise undersøgelse, Syddansk Vækstbarometer, hvor 900 små - og mellemstore virksomheder er blevet spurgt om deres internationale aktiviteter.

De mindre syddanske virksomheders næstvigtigste eksportmarked er Sverige. Også her har den globale internationale finanskrise haft sit indtog. For Sverige er der udsigt til, at den samlede økonomi bliver mindre i 2009 end i 2008.

I Syddansk Vækstbarometer kan du også læse om:

International fokus hos mere end hver fjerde virksomhed

Det Syddanske Vækstbarometer viser, at 27 % af virksomhederne har mange internationale aktiviteter. Det betyder, at de:

  • har en eksport på over 50 % af deres omsætning eller
  • har medarbejdere udstationeret i udlandet eller
  • har deres primære aktiviteter i udlandet

Det Syddanske Vækstbarometer peger på, at det er et stort skridt at få medarbejdere udstationeret i udlandet i kortere eller længere tid. 17 % af virksomhederne har medarbejdere udstationeret i udlandet. Industrien tegner sig for godt en tredjedel af de virksomheder, der har udstationerede medarbejdere.

Internationalisering indenfor jern og metal

Det er særligt jern og metalvirksomheder der retter blikket udad. Her har mere end to tredjedele af virksomhederne mange internationale aktiviteter. Den internationale aktivitet er også stor også hos elektronikindustrien, hos transportvirksomhederne og inden for telekommunikation samt i landbruget.

De større virksomheder har markant flere internationale aktiviteter end de små virksomheder i regionen. Der er også en tendens til, at innovative virksomheder er mere internationalt orienterede end andre virksomheder.

Fremtiden findes på internationale markeder

Virksomhederne forventer at blive mere internationale i de kommende år. På spørgsmålet om, hvor virksomhedens primære aktiviteter er placeret i dag og om 5 år, er der en markant tendens til, at de forventer at bevæge sig fra det lokale til det regionale og derfra til det nationale – og så videre til det internationale.

Yderligere oplysninger:

Rune Stig Mortensen, afdelingschef, Strategi og analyse; Tlf. 2920 1160

APPFWU02V