Skip til primært indhold

Syddanmark vil trodse krisen

Mens finanskrise og økonomisk recession stadig præger dagsordenen i Danmark, Europa og den øvrige del af verden, løfter Region Syddanmarks Vækstforum nu sløret for et superarrangement om erhvervsfremme og innovation, Syddansk Erhvervskaravane. Karavanen skal hjælpe regionens virksomheder sikkert gennem stormvejret.

På erhvervskaravanen samler Vækstforum – i samarbejde med Syddanmarks regionale erhvervsudviklingsselskaber – alle lokale, regionale og nationale kræfter på et enestående møde, hvor det for første gang bliver muligt at danne sig et samlet overblik over støtteordninger, aktiviteter, samarbejder, netværk og aktører på hele erhvervsfremmeområdet. Ordninger, der kan komme Syddanmarks virksomheder til gavn både økonomisk og fagligt.

Arrangementet blander korte og kontante oplæg om støttemuligheder med en egentlig erhvervsmesse, hvor regionens små og store projektplatforme, og en række andre udstillere, inviterer til samarbejde, og viser, hvad de har at tilbyde.

Et af de projekter, der er repræsenteret på erhvervskaravanen er det syddanske partnerskab Sund Vækst, som har modtaget 12 mio. kr. af Syddansk Vækstforum til at omsætte sundhedsfaglig viden fra sygehuse og kommuner til nye produkter og produktforbedringer for virksomheder og andre involverede parter.

Hos Sund Vækst ser man frem til muligheden for at kunne fortælle mere om projektet – og måske så kimen til nye samarbejder:

”I en krisetid som nu er det vigtigt at rykke tættere sammen og udnytte vores idéer til det fælles bedste. Det er altid lettere at løfte i flok – og det ville være gavnligt for mange virksomheder, hvis de kendte lidt mere til de støttemuligheder og samarbejdsplatforme, som findes i regionen”, udtaler Morten Bierbaum, projektleder på projekt Sund Vækst.

Syddansk Erhvervskaravane gør holdt den 3. februar i Cuben i Christiansfeld, den 24. februar i Multihus Tobakken i Esbjerg og den 26. februar i Ringe Hallen i Ringe.

Tilmelding sker gennem Syddansk Vækstforums hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Mikkel Hemmingsen, direktør for Regional Udvikling; tlf. 2920 1975

APPFWU01V