Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil sikre den bedst mulige præhospitale indsats

Forleden kunne man læse og høre kritik af Region Syddanmarks præhospitale indsats i forhold til Fredericia-området og der var kritik af regionens uddannelse af nødbehandlere.

Kritikken går blandt andet på, at nødbehandleruddannelsen ikke er på plads, og at der mangler et fast aftalegrundlag for en ny uddannelse.

Uddannelsen af nødbehandlere er godt på vej

- Vi mener ikke, at kritikken er berettiget. Vi er godt på vej med et uddannelsesforløb. Indholdet i den fremtidige uddannelse er ved at være beskrevet, uddannelsesstederne er fundet, de økonomiske forhold er aftalt og den lægelige uddelegering er på plads, siger præhospital leder Torsten Lang-Jensen fra Region Syddanmark.

Forventningen er, at det første kursus i det nye regi kan løbe af stablen i løbet af foråret.

Kritik af ambulancelæge-ordningen

En anden del af kritikken går på Region Syddanmarks aftale med ambulancelægerne i Trekantsområdet. Bekymringen er, at Fredericia-området bliver taberne i den nye akutplan, hvis en sygehuslæge skal rykke ud fra sygehuset i Kolding, som bliver områdets nye akutsygehus. Der vil simpelthen være for langt. Der skal som minimum være en lægeambulance i Fredericia, lyder kritikken. Desuden fremføres det, at Region Syddanmark ikke skulle have ønsket at forlænge kontrakten med ambulancelægen i Kolding.

Vil forsøge at lukke, hvor der er huller

- Først og fremmest vil jeg sige, at Region Syddanmark har ikke opsagt aftaler med en eneste af de ambulancelæger, der kører i det gamle Vejle Amt område. En af lægerne i området har opsagt sin kontrakt, men det er lykkedes regionen at få hende til at køre yderligere tre, måske seks måneder. På den måde kan regionen nå at etablere et beredskab til erstatning for ambulancelægen. Vi vil naturligvis forsøge at lukke der, hvor der skulle være huller, så alle i regionen får den bedst mulige hjælp, siger Torsten Lang-Jensen

Region Syddanmark arbejder nu med at finde en langsigtet løsning i trekantområdet. Ordningen med de praktiserende læger har været god, men ulempen er at den er personafhængig, og hermed afhængig af tilmeldingsgrad, sygdom, ferie, pensionering mv. Det er aftalt, at der i trekantområdet altid mindst er en af ambulancelægerne på vagt, og der arbejdes på, at de to vestfynske læger fremover skal indgå i denne ordning.

Fakta

Nødbehandleruddannelsen har inden regionsdannelsen været meget forskellig i Danmark og også forskellig inden for samme amt. Regionerne har taget det op nationalt, og er på baggrund af dette blevet enige om indholdet i den uddannelse, der kaldes nødbehandler. Region Syddanmark har, på baggrund af dette, sidste år nedsat et udvalg, bl.a. med repræsentanter fra kommunerne, som netop er ved at justere på indholdet af den uddannelse, der var i det gamle Vejle Amt.

Det er ca. 50 procent af alle brandfolk, der tilbydes uddannelsen. Meningen er, at de skal kunne yde tilskadekommende hjælp, i de tilfælde, hvor brandbilen når frem før ambulancen.  Alle, der uddannes til nødbehandlere har i forvejen en HAT (Håndtering Af Tilskadekomne) uddannelse, og de to uddannelser tilsammen giver stort set samme kompetencer som den tidligere nødbehandleruddannelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Torsten Lang-Jensen, præhospital leder, Region Syddanmark, mobil: 2141 8221

APPFWU02V