Skip til primært indhold

Nye pladser til voksne personer med autisme på vej

Der er lys forude for de 12-15 voksne med autisme, der venter på en plads til et af Region Syddanmarks specialtilbud.

Regionsrådet besluttede på sit møde 26. januar 2009 at godkende planerne om nyrenovering af og tilbygning til de allerede eksisterende bygninger i Kværndrup på Fyn.

De eksisterende bygninger ligger på Kirkevej 16 og Toften 2, som ligger ved siden af det socialpsykiatriske botilbud Toften, der drives af Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Jeg er meget glad for, at vi nu har en plan, der kan løse denne gruppe borgeres boligbehov. Det vil vi gøre i et tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, og vi vil samtidig sikre, at naboerne vil blive orienteret om planerne, ligesom de pårørende vil blive inddraget i processen, siger Bente Gertz Hansen (S), formand for det særlige udvalg vedr. social- og psykiatriområdet samt specialundervisning og tilføjer:

- Det er positivt, at kommunerne fortsat ønsker, vi skal løse denne opgave for dem, for det er jo et tegn på, at vi leverer den service og kvalitet, brugerne og kommunerne efterspørger.

Baggrunden for beslutningen er netop et stort ønske fra kommunerne om flere højt specialiserede pladser til voksne autister.

Etableringen af de nye pladser i Kværndrup sker da også i tæt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Indtil nyrenoveringen og tilbygningen er gennemført, sørger Region Syddanmark naturligvis for midlertidige boliger for de personer, der står på ventelisten.

Fire midlertidige boliger er allerede oprettet på Humlehaven i Ebberup. Herudover bliver Centrumpladsen i Ringe renoveret, så seks-syv øvrige personer kan få midlertidig bolig her.

Fakta

  • De 12 ekstra autistpladser på Fyn har baggrund i Rammeaftalen for 2008 mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner. 
  • De nyindrettede pladser bliver tilknyttet Autismecenter Holmehøj. 
  • Det er planen, at de 12 nyindrettede pladser i Kværndrup også får et aktivitetstilbud til beboerne. 
  • Selve byggesagen i Kværndrup vil blive behandlet på et senere tidspunkt af Regionsrådet.
APPFWU01V